\
סימולטור מענק <br>שימור עובדים

סימולטור מענק
שימור עובדים

סימולטור לחישוב גובה מענק שימור עובדים

בעלי עסקים, מלאו את השדות הנדרשים בסימולטור לצורך חישוב גובה המענק הצפוי

מחזור עסקאות

נתוני עובדים

שים לב - אי הזנת כמות עובדים באחד מהשדות יחשב כ 0 עובדים
מצבת עובדים בחודשי הזכאות - ספטמבר 2020
מצבת עובדים בחודשי הזכאות - אוקטובר 2020
ממוצע מצבת העובדים בתקופה המזכה (ספטמבר אוקטובר)
שכר כולל (סה"כ שכר ברוטו לכלל העובדים הכלולים בכל חודש)
לא ניתן להמשיך במילוי הטופס