בקשה למענק <br> מעונות יום פרטיים

בקשה למענק
מעונות יום פרטיים

המענק יסייע לכם לחזור לפעילות בשגרת הקורונה
בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מועד הגשת התשלום הסתיים, לא ניתן להגיש דרישות תשלום חדשות

התכנית איננה פעילה ולא ניתן להגיש בקשות חדשות למענק

תוכנית מענקים למעונות יום פרטיים

אתכם בדרך לפיתוח והתאמת העסק לשגרה חדשה!

התוכנית מתאימה למפעילי מעון יום פרטי שחזר לפעילות והכיל לפחות שבעה ילדים בפרוץ המשבר.
היקף הסיוע למעון יקבע בהתאם למספר הילדים שהכיל המעון בחודש פברואר 2020.

סרטון הסבר על התוכנית

מה ההטבה שמקבל העסק?

כל מעון יום הפועל לפי התקנות זכאי למענק שנקבע בהתאם למספר הילדים, ובתנאי שהכיל בחודש פברואר 2020 לפחות 7 ילדים עד גיל 3. המענק יחושב באופן הבא:

 • עד 12 ילדים (כולל) - 350 ₪ בגין כל ילד
 • מהילד ה-13 ועד לילד ה-24 (כולל) - 700 ₪ בגין כל ילד
 • מהילד ה-25 ומעלה – 1,200 ₪ בגין כל ילד
 • הסכומים כוללים מע"מ

דוגמאות לחישוב גובה המענק

הדוגמאות מפורטות למעונות בגדלים שונים

 • מעון עם 10 ילדים - התחשיב הינו:
  10*350=3500 ש"ח
 • מעון עם 14 ילדים - התחשיב הינו:
  (12*350)+(2*700)=5600 ש"ח
 • מעון עם 35 ילדים - התחשיב הינו:
  (12*350)+(12*700)+(11*1200)=25,800 ש"ח

תנאי הזכאות למענק

יש לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס. המועד האחרון להגשת בקשות מענק הוארך עד לתאריך 30.11.2020

 • עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שירותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
 • העסק הינו מפעיל מעון כהגדרתם בחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט 2018".
 • המעון קיבל אישור ראשוני לפי סעיף 76 לחוק "הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התעש"ט 2018", או לחלופין, המעון הגיש בקשה לקבלת אישור הפעלה ראשוני, ובקשתו בסטטוס "ממתין לאישור האגף" באגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • מספר הילדים ששהו במעון היה לפחות 7 ילדים בפרוץ המשבר - חודש פברואר 2020.
 • המעון חזר לפעילות בהתאם להנחיות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (הגבלת פעילות מוסדות חינוך) (הוראת שעה) , תש"ף – 2020, נכון למועד הגשת הבקשה.

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 - הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון

שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • מספר הילדים שהמעון הכיל נכון לחודש פברואר 2020
 • מספר אישור ראשוני/מספר בקשה לאישור ראשוני מהאגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
 • יש להוריד את נוסח ההצהרה המחייב בקישור להכנסות המעון בחודש פברואר 2020 ולהחתימו על ידי רו"ח/יועץ מס
 • מספר החשבוניות שהופקו בחודש פברואר 2020
 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
 • למעונות שהכילו מ-50 ילדים ומעלה בחודש פברואר 2020, יש להוריד את נוסח אישור חברת הביטוח לכמות הילדים המבוטחים ולהחתימו ע"י גורם מוסמך בחברת הביטוח

מידע על קבלת אישור ראשוני מהאגף למעונות יום

במידה וטרם הגשתם בקשה לאישור ראשוני לאגף למעונות יום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים,
נדרש לעשות זאת בקישור הבא כחלק מהתנאים להגשת הבקשה למענק.

 • רק לאחר קבלת מספר בקשה לאישור ראשוני ניתן להשלים את הגשת הבקשה למענק
 • שימו לב! מרגע קבלת מספר הבקשה לאישור ראשוני מהאגף למעונות יום יש להמתין 48 שעות על מנת להגיש את הבקשה למענק

שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 10 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.

במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

 טופס בקשת זכאות למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף הקורונה

טופס בקשת זכאות למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף הקורונה

טופס בקשת זכאות להשתתפות במסלול מסחר מקוון

פרטי בעל העסק / נציג העסק

*
*

פרטי העסק

הצהרות על עמידה בתנאי התוכנית

כל הזכויות שמורות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה