\
מענק השתתפות<br>בהוצאות שכירות

מענק השתתפות
בהוצאות שכירות

בעלי עסקים, אל תפספסו את ההזדמנות לקבל מענק
של עד 120,000 ₪ להשתתפות בהוצאות השכירות

קבלת מענק של עד 100 ₪ למ"ר

המענק ניתן כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה.

ניתן לקבל מענק שיסייע לכם במימון עלויות השכירות של העסק בשל הגבלות הפעילות וירידה בהיקף הפעילות.
בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש את הבקשה באמצעות הטופס המקוון בתחתית העמוד.

איך מחשבים את גובה המענק?

לנוחיותכם, מצורף סימולטור לבדיקת זכאות וחישוב גובה המענק

תנאי הזכאות למענק

יש לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני הגשת הבקשה

 • גובה מחזור העסקאות השנתי
  יש לעמוד בשני התנאים הבאים:
  • מחזור העסקאות לשנת 2019 גבוה מ-150 אלף ש"ח ונמוך מ-400 מיליון ₪
  • מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה, לא גבוה ממחזור העסקאות לשנת 2019
 • זכאות למענקי הוצאות קבועות ושיעור פגיעה במחזור
  העסק זכאי לפחות ל-3 מתוך 5 מענקי "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים בהן שיעור הפגיעה במחזור היה מעל 80%:
  • מרץ-אפריל 2020 (או מרץ-יוני 2020 ל"מסלול מאוחר")
  • מאי-יוני 2020
  • יולי-אוגוסט 2020
  • ספטמבר-אוקטובר 2020
  • נובמבר-דצמבר 2020

בנוסף,

  • עסק עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח: ממוצע המענקים בהם שיעור הירידה גבוה מ-80% נמוך מ-500 אלף ש"ח.
  • עסק עם מחזור שנתי (2019) נמוך מ-300 אלף ש"ח: קיבל מענק פגיעה ממושכת בסכום של 9,000 ש"ח.
 • הגבלה על פעילות העסק
  במשך 160 ימים לפחות במהלך שנת 2020, העסק עומד באחד או יותר מהתנאים הבאים:
  • הפעלתו של העסק נאסרה (ולגבי בית אוכל גם אם הותרה הפעלתו בדרך של מכירה מחוץ לבית האוכל ובכלל זה איסוף עצמי – TAKE AWAY)
  • רוב פעילותו של העוסק מתבצעת בעסק שהפעלתו נאסרה
  • ההגבלות אסרו על רוב לקוחותיו של העסק לקיים פעילות
 • העסק לא קיבל מענק למלונות
  העסק לא קיבל מענק תמיכה למתקנים מלונאים בעקבות מגפת הקורונה לפי הוראת תכ"ם 1.0.2.6 "תמיכה בגופים אחרים" שניתן על ידי משרד התיירות
 • היקף הוצאות השכירות
  יש לעמוד ב-2 התנאים הבאים:
  • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק עבור שנת 2019 גבוה מ-17% ממחזור עסקאותיו בשנת 2019.
  • היקף הוצאות השכירות ששילם העסק בפועל עבור שנת 2020 גבוה מ-90% מהיקף הוצאות השכירות ששילם עבור שנת 2019

מה זה "הוצאות שכירות"?
הוצאה ששילם העסק בעד הזכות להחזיק בנכס, למעט נכס למגורים, ולהשתמש בו שלא לצמיתות, ולמעט רכיבים בדמי השכירות אשר מגלמים תשלום עבור שירות, כדוגמת: הוצאות חשמל, הוצאות מים, ארנונה ודמי ניהול

מהו סכום המענק?

100 ש"ח X מספר המ"ר של העסק (כולל בסניפים שונים אם יש, לפי חשבונות ארנונה של שנת 2020) ועד לתקרה הבאה, הנמוך מבינהם:

 • 120,000 ש"ח
 • ההפרש בין הסכום המקסימלי שניתן היה לקבל במענקי הוצאות קבועות להם העסק היה זכאי בכל תקופה (400 אלף ש"ח עבור מרץ-אפריל 2020 ו-500 אלף ש"ח עבור יתר התקופות) לבין סך מענקי הוצאות קבועות אותם קיבל העסק בפועל
 • ההפרש שבין מחזור העסקאות לשנת 2020, בתוספת סך סכומי מענקי השתתפות בהוצאות קבועות, מענק פגיעה ממושכת וסך סכומי מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים, לבין מחזור העסקאות לשנת 2019.

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום

בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות 15.03.2022

שלב 1- הגשת בקשה למענק באמצעות טופס מקוון

שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו מעל 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) –אישורי רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בהם מפורטים סכום המענק ושיעור הירידה במחזור) בכל אחת מהתקופות להן היה זכאי בשנת 2020.
 • טופס ארנונה לשנת 2020  (אם יש יותר מסניף אחד, אז טפסי הארנונה של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק)
 • אישור מייצג (רואה חשבון/יועץ מס/מבקר אגודה שיתופית)בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו, באחד מהנוסחים הבאים בלבד:
 • תצהיר מאומת על ידי עורך דין בנוגע לעמידת העוסק בתנאי הזכאות לקבלת המענק ולהיקפו, בנוסח זה בלבד
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-10 אלף ₪, חוזה שכירות בתוקף (אם יש יותר מסניף אחד, יש לצרף חוזי שכירות של כל הסניפים הנדרשים לצורך חישוב המענק)
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪, אסמכתה עבור תשלומי הוצאות השכירות בפועל לשנת 2020 (למשל, צילומי צ'קים / צילומי מסך של העברות בנקאיות וכד')
 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק. שימו לב, לא יתקבל צ'ק מבוטל וכן על האישור להיות בתוקף מהשנה האחרונה (ניתן להוציא אישור ניהול חשבון באתר/אפליקציה של מרבית הבנקים)
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף

נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים

שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון

חשוב לעיין במסמך -  רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: שם עוסק, מס' עוסק, תקופת המענק, סכום המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.

*במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

שאלות ופניות

לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

​שימו לב, מומלץ תחילה למלא את טופס אישור המייצג (רו"ח/יועץ מס/מבקר אגודה שיתופית) ורק לאחר מכן להתחיל במילוי הטופס המקוון לפי אישור המייצג

 בקשת מענק הוצאות שכירות

פרטי בעל העסק

פרטי העסק

 

*פטור מניכוי מס במקור:

 

*האם העסק החל לפעול בשנת 2019:

מחזור עסקאות

הוצאות שכירות

הוצאות שכירות

מענק הוצאות קבועות – תקופה 1

מענק הוצאות קבועות – תקופה 2

מענק הוצאות קבועות – תקופה 3

מענק הוצאות קבועות – תקופה 4

מענק הוצאות קבועות – תקופה 5

מענק פגיעה ממושכת

מענק סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה

הוצאות שכירות


צירוף מסמכים

פרטי חשבון בנק

פתיחת מסמך

סיכום

עפ"י בדיקת נתונים ראשונית של המערכת מוערך כי גובה המענק בהתאם לנתונים שהזנת עומד על סך {{sum_bonus}}, במידה ויימצא כי הנך עומד בתנאי הבקשה.


להלן פרטי חשבון הבנק ונתוני העסק כפי שהוזנו על ידך בטופס הבקשה:
שם בעל החשבון {{account_owner}}, הבנק {{bank_name}}, מספר הסניף {{snif_num}} מספר החשבון {{account_num}}.
מספר מזהה של העסק {{buisnes_id}} שם העסק {{buisnes_name}}.

להלן סיכום הנתונים כפי שהוזנו על ידך בטופס הבקשה:
מחזור העסקאות לשנת 2019: {{TransactionTurnover2019}} ש"ח
מחזור העסקאות לשנת 2020: {{TransactionTurnover2020}} ש"ח
היקף הוצאות שכירות לשנת 2019: {{RentalExpenses2019}} ש"ח
היקף הוצאות שכירות לשנת 2020: {{RentalExpenses2020}} ש"ח
גודל מבנה/ים: {{StructureSize}} מ"ר.

לא ניתן להמשיך במילוי הטופס

כל הזכויות שמורות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה