\
סיוע במימון <br>להטמעת תקן EMV

סיוע במימון
להטמעת תקן EMV

אל תפספסו את ההזדמנות להתקדם לסליקה מאובטחת
ולקבל מימון של עד 80% מהעלות

הודעה על יתרת התקציב בתוכנית

בהתאם לסעיף 2.4.4 בתקנון התכנית סיוע לעסקים להטמעת סליקה בתקן EMV אנו מעדכנים כי נכון לתאריך 1.10.2020 יתרת התקציב של התכנית הנה בסך 34 מיליון ₪ כולל מע"מ.

החל מתאריך 1.10.2020 כלל ההרשאות התקציביות שטרם הוגשו בגינן דרישות תשלום מבוטלות וממועד זה ועד לתאריך 1.11.2020 יינתן בהתאם לסדר קליטת דרישות התשלום ובכפוף ליתרה תקציבית במועד בדיקת הדרישה.

סיוע במימון להטמעת תקן EMV

אתכם בדרך לפיתוח והתאמת העסק לשגרה חדשה!

הסיוע יינתן לעסקים שיתקינו מערכות סליקת תשלומים בתקן EMV החדשני שנפוץ ברחבי העולם ומאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון הסלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות.

סרטון הסבר על התוכנית

מה ההטבה שמקבל העסק?

על פי הנחיות בנק ישראל, עסקים קטנים נדרשים להטמיע את התקן עד יולי 2021, וכעת יש הזדמנות לקבל החזר של עד 80% מעלויות ההטמעה.

ההחזר יינתן עבור כל הוצאה הקשורה ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי ו/או התקנת המסוף, כאשר ההחזר הכולל למסוף, לא יעלה על 2500 ₪ כולל מע"מ ומספר עמדות המכירה לכל עסק לא יעלה על 20.
 

מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון?

הסיוע לעסקים במסגרת תכנית זו יינתן בהתאם לסדר קליטת הבקשות ועד למימוש מלוא תקציב המשרד שהוקצה לתכנית זו.

 • עסק שנכון ליום פרסום התוכנית מאפשר ללקוחותיו תשלום בכרטיס אשראי באופן פיזי בעסק ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019.
 • בעת מועד פרסום התכנית העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad).
 • הבהרה: בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים לסיוע.
 • הסיוע יינתן עבור שדרוג/החלפת עמדות שהיו קיימות בעת מועד פרסום התוכנית ולא עבור עמדות חדשות.

מה ההבדל בין הטמעת חומרה להטמעת תוכנה?

איך לבחון מה נדרש להטמיע בעסק?

 • הטמעת חומרה - מצב בו המסופים בעסק אינם תומכי EMV ונדרשת החלפת המסופים הקיימים בחדשים (מסוף חדש כולל בתוכו תוכנה מותאמת)
 • הטמעת תוכנה - רלוונטי עבור מי שיש ברשותו מסוף תומך EMV וצריך רק התקנת תוכנה ע"י טכנאי על מנת להתחיל לבצע סליקה בפועל בתקן EMV (לא נדרשת רכישת חומרה כלל)
 • איך יודעים אם צריך להחליף חומרה, תוכנה, או גם וגם? את הבירור בנוגע לצורך הרלוונטי לעסק יש לבצע מול חברת המסופים

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון

התהליך כולל 3 שלבים: בדיקת זכאות, הגשת דרישת תשלום, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 - בדיקת זכאות לסיוע

יש למלא את טופס הרישום בתחתית העמוד, ולוודא קבלת הודעת דוא"ל על קליטת הטופס.

 • שימו לב, מילוי טופס הזכאות הינו תנאי להגשת דרישת תשלום, אולם אינו מבטיח את קבלת ההחזר או שריון תקציבי כלשהו
 • בדיקת דרישות התשלום שיוגשו החל מתאריך 1.10.2020 ועד לתאריך 1.11.2020 תבוצע בהתאם לסדר הגעת דרישות התשלום ועד לסיום התקציב.

דוגמאות למילוי טופס רישום פרטי העסק

הדוגמאות באות להמחיש מצבים שונים בהתאם להגדרות של חומרה ותוכנה שצויינו מעלה

 • עסק עם מסוף אחד שצריך להחליף בחדש – בשדה חומרה מזינים כמות 1 ובשדה תוכנה 0
 • עסק עם מסוף שדורש רק התקנת תוכנה – בשדה חומרה מזינים כמות 0 ובשדה תוכנה כמות 1
 • עסק עם מסוף 1 שצריך להחליף בחדש ורוצה לרכוש מסופים נוספים – ניתן לקבל החזר רק עבור החלפה של המסוף הקיים. בשדה חומרה מזינים כמות 1 ובשדה תוכנה כמות 0.
 • עסק עם 5 מסופים, כאשר 3 מהם צריך להחליף בחדשים ול-2 מהם צריך רק להתקין תוכנה – בשדה חומרה מזינים את הכמות 3 ובשדה תוכנה את הכמות 2
 • עסק עם מעל 20 מסופים שצריך להחליף בחדשים - בשדה חומרה מזינים כמות 20 ובשדה תוכנה 0
 • עסק ללא מסוף פיזי בכלל – לא זכאי להשתתף בתכנית

קיבלתם הודעה על הודעה על קליטת הטופס- מה עושים עכשיו?

כעת יש לבצע את שלב 2 בתהליך – הגשת דרישת תשלום.

שלב 2 - הגשת דרישת תשלום

לאחר סיום תהליך הטמעת התקן בעסק, ותחילת סליקה בפועל בתקן EMV בכל העמדות בגינן מוגשת הבקשה להחזר, יש למלא את טופס דרישת התשלום

בדיקת דרישות התשלום שיוגשו החל מתאריך 1.10.2020 ועד לתאריך 1.11.2020 תבוצע בהתאם לסדר הגעת דרישות התשלום ועד לסיום התקציב.

להגשת דרישת התשלום לחצו כאן - שימו לב, ניתן להגיש דרישת תשלום רק לאחר מילוי טופס בדיקת הזכאות בתחתית עמוד זה.

מה נדרש להציג בדרישת התשלום?

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, אליה יש לצרף את החשבוניות של כל המסופים שהותקנו, וכן את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף
 • חשבונית מס תקינה שכוללת את כל הפרטים המפורטים בסעיף הבא

אילו פרטים חשוב לכלול בחשבונית

שימו לב, חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יוגדרו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר בגינן החזר הוצאות.

 • סוג השירות - רכישת חומרה לעמדת מכירה/שירותי טכנאי
 • מספר מסופי הסליקה שהותאמו לתקן EMV מבחינת החומרה
 • מספר עמדות המכירה שהותאמו לתקן EMV מבחינת התוכנה בלבד
 • הסכום הכולל ששילם העסק תמורת השירותים.
 • התאריך בו נרכשה החומרה לעמדת המכירה/בוצעה הטמעת התקן - התאריך בחשבונית נדרש להיות החל מיום 14.6.2020 ואילך

שלב 3 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום.

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 10 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה.

במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

נא לקרוא בעיון את כל ההנחיות המפורטות לעיל לפני הזנת הפרטים בטופס

טופס בקשת זכאות להטמעת סליקה בתקן EMV

פרטי בעל העסק / נציג העסק

*
*

פרטי העסק

צפי נתונים לתוכנית EMV

הצהרות על עמידה בתנאי התוכנית