סיוע במימון <br>להטמעת תקן EMV

סיוע במימון
להטמעת תקן EMV

אל תפספסו את ההזדמנות להתקדם לסליקה מאובטחת
ולקבל מימון של עד 80% מהעלות

ההרשמה לתוכנית הסתיימה

ההרשמה והגשת דרישות תשלום לתכנית סיוע זו הסתיימה

סיוע במימון להטמעת תקן EMV

הסיוע יינתן לעסקים שישדרגו מערכות סליקת תשלומים בתקן EMV החדשני שנפוץ ברחבי העולם ומאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון הסלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות.

סרטון הסבר על התוכנית

מה ההטבה שמקבל העסק?

על פי הנחיות בנק ישראל, עסקים קטנים נדרשו להטמיע את התקן עד יולי 2021, בנק ישראל האריך את תקופת ההטמעה וכעת יש הזדמנות לקבל החזר של עד 80% מעלויות ההטמעה.

ההחזר יינתן עבור רכישת חומרה ו/או עלות טכנאי ו/או התקנת המסוף, כאשר ההחזר הכולל למסוף, לא יעלה על 2,500 ₪ כולל מע"מ ומספר עמדות המכירה לכל עסק לא יעלה על 20. 

מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון?

 • עסק שנכון ל-14.6.2020 אפשר ללקוחותיו תשלום בכרטיס אשראי באופן פיזי בעסק ומחזור הסליקה שלו לא עלה על 100 מיליון ₪ בשנת 2019.
 • נכון לתאריך ה-14.6.2020 העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad).
 • הבהרה: בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים לסיוע.
 • הסיוע יינתן עבור שדרוג/החלפת עמדות שהיו קיימות בעת מועד פרסום התוכנית ולא עבור עמדות חדשות.
 • הסיוע יינתן אך ורק עבור רכישת חומרה או תוכנה מיצרנים ומפיצים מורשים על ידי בנק ישראל. לרשימת המפיצים המורשים לחצו כאן.
 • יש להגיש את דרישת התשלום רק לאחר השלמת הטמעת התקן בכל עמדות הסליקה הנדרשות, ולרכז את כל החשבוניות עבור כל העמדות ששודרגו. לא תתאפשר הגשת דרישת תשלום נוספת/משלימה.
 • בעקבות תיקון שנעשה בתקנון שירותי הסיוע לתכנית מענקים EMV, עסקים שכבר הגישו בקשה ובקשתם אושרה אך לא ניצלו את מלוא הזכאות, יוכלו להגיש  בקשת זכאות לעמדות נוספות - סה"כ עד 20 עמדות בשתי הבקשות.

מה ההבדל בין הטמעת חומרה להטמעת תוכנה?

איך לבחון מה נדרש להטמיע בעסק?

 • הטמעת חומרה - נדרשת כאשר המסופים בעסק אינם תומכי EMV ויש להחליף את המסופים הקיימים בחדשים (מסופים חדשים מגיעים בהכרח עם תוכנה מותאמת ל-EMV)
 • הטמעת תוכנה - נדרשת עבור מי שיש ברשותו מסוף תומך EMV אך חסר את התוכנה. במקרים אלו יש לתאם את התקנת התוכנה ע"י טכנאי מורשה (לא נדרשת רכישת חומרה כלל)
 • איך יודעים אם צריך להחליף חומרה, תוכנה, או גם וגם? את הבירור יש לבצע מול חברת המסופים

תהליך הגשת הבקשה וקבלת הסיוע

התהליך כולל 3 שלבים: רישום לתכנית, הגשת דרישת תשלום, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 - רישום לתוכנית

יש למלא את טופס הרישום בתחתית העמוד, ולוודא קבלת הודעת דוא"ל על קליטת הטופס.
חשוב להקפיד על רישום תקין של כתובת הדואר האלקטרוני! אנו נשלח לכתובת זו עדכונים חשובים ובקשות להשלמת מסמכים.

 • שימו לב, מילוי הטופס הינו רישום לתכנית ומהווה תנאי להגשת דרישת תשלום (שלב 2) אולם אינו מבטיח את קבלת ההחזר. על מנת לקבל את ההחזר יש להשלים את תהליך ההגשה כפי שמופיע מטה (שלב 2).
 • שריון הזכאות יינתן בהתאם לסדר הפונים ועד לתקרת תקציב תכנית הסיוע
 • קיבלתם הודעה על זכאות?  כעת יש להשלים את הטמעת תקן EMV בעסק, להתחיל לסלוק בפועל בכל העמדות שבגינן מוגשת הבקשה ולהגיש את דרישת התשלום (שלב 2) וזאת עד לתאריך 15/9/2022
 • קיבלתם  הודעה על זכאות מותנית? המשמעות היא שסך הבקשות הגיע לתקרת התקציב. במידה ויימצא תקציב, תקבלו הודעה על שינוי סטטוס הבקשה מזכאות מותנית לזכאות מלאה. בתום תקופת התכנית, ובהתאם ליתרה התקציבית, יבדקו דרישות התשלום בהתאם לסדר קליטת בקשות הזכאות ולכן יש להגיש את דרישת התשלום (שלב 2) עד לתאריך 15/9/2022.

דוגמאות למילוי טופס רישום פרטי העסק

הדוגמאות נועדו להמחיש את ההבדלים בין הצורך לשדרוג חומרה לבין הצורך לשדרוג תוכנה, ולסייע במילוי תקין של הטפסים. ככלל, עמדות סליקה חדשות מגיעות עם תוכנה מותאמת לתקן EMV ולכן אין צורך בשדרוג התוכנה בנפרד.

 • עסק עם מסוף אחד שצריך להחליפו בחדש – בשדה חומרה מזינים כמות 1 ובשדה תוכנה 0
 • עסק עם מסוף שדורש רק התקנת תוכנה – בשדה חומרה מזינים כמות 0 ובשדה תוכנה כמות 1
 • עסק עם מסוף 1 שצריך להחליפו בחדש ורוצה לרכוש מסופים נוספים – ניתן לקבל החזר רק עבור החלפה של המסוף הקיים. בשדה חומרה מזינים כמות 1 ובשדה תוכנה כמות 0.
 • עסק עם 5 מסופים, כאשר 3 מהם צריך להחליף בחדשים וב-2 מהם צריך רק להתקין תוכנה – בשדה חומרה מזינים את הכמות 3 ובשדה תוכנה את הכמות 2
 • עסק עם מעל 20 מסופים שצריך להחליפם בחדשים - בשדה חומרה מזינים כמות 20 ובשדה תוכנה 0
 • עסק ללא מסוף פיזי בכלל – לא זכאי להשתתף בתכנית

שלב 2 - הגשת דרישת תשלום

התאריך האחרון להגשת דרישות התשלום הוא ה-15/9/2022.

מה נדרש להציג בדרישת התשלום?

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, אליה יש לצרף את החשבוניות של כל המסופים שהותקנו, וכן את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות לחברה בע"מ)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף של 60 ימים לפחות
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף של 60 ימים לפחות
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף
 • חשבונית מס תקינה שכוללת את כל הפרטים המפורטים בסעיף הבא

אילו פרטים חשוב לכלול בחשבונית

ניתן לקבל סיוע רק במידה והחומרה או התוכנה נרכשו מספקים מורשים על ידי בנק ישראל.
שימו לב, חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יוגדרו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר בגינן החזר הוצאות.

 • סוג השירות - רכישת חומרה לעמדת מכירה/שירותי טכנאי
 • מספר העמדות שהותאמו לתקן EMV מבחינת החומרה ו/או התוכנה
 • מספר עמדות המכירה שהותאמו לתקן EMV מבחינת התוכנה בלבד
 • הסכום הכולל ששילם העסק תמורת השירותים
 • התאריך בו נרכשה החומרה / בוצעה הטמעת התקן - התאריך בחשבונית נדרש להיות החל מיום 14.6.2020 ואילך

שלב 3 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק.
תנאי התשלום הינם שוטף + 30 ימים מיום אישור הדרישה.

במקרים בהם דרישת התשלום אינה מאושרת, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

לאחר קבלת התשלום יש לשלוח חשבונית מס/קבלה עבור: בידיאו מעוף בע"מ | ח.פ. 514752450.
כתובת: ההגנה 13 ראשון לציון, מגדל ירון מילר, קומה 7.
במידה והחשבונית/קבלה כוללת חותמת דיגיטלית אין צורך לשלוח בדואר. אחרת, נא לשלוח צילום במייל ואת המקור בדואר.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

במקרה של שגיאה או תקלה בעת מילוי הטופס, יש לצלם מסך ולהעביר במייל למוקד התמיכה: mokedemv@d.maof.co.il