\
סיוע במימון התאמות<br>לשגרת הקורונה

סיוע במימון התאמות
לשגרת הקורונה

יש לכם הזדמנות להתאים את פעילות העסק
לשגרה החדשה ולקבל מימון של עד 5,000 ₪

סיוע במימון התאמות בעסק לשגרת הקורונה

אתכם בדרך לפיתוח והתאמת העסק לשגרה חדשה!

הסיוע יינתן לעסקים שיקימו, ישדרגו, או יפרסמו בפלטפורמות דיגיטליות, אתר אינטרנט לטובת מתן שירותים ואספקת מוצרים מרחוק, וכן לביצוע התאמות מבנה וריהוט לצורך התמודדות עם השלכות נגיף הקורונה.

סרטון הסבר על התוכנית

מה ההטבה שמקבל העסק?

השתתפות ב 50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ₪ (כולל מע"מ), עבור: ביצוע התאמות מבנה וריהוט, פרסום ושיווק דיגיטלי, וקידום פעילות העסק במסחר מקוון.
 

מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון?

הסיוע יינתן בהתאם לסדר קליטת הבקשות ועד למימוש מלוא התקציב של התכנית, לעסקים העומדים בהגדרות של סעיף 2.16 לתקנון שירותי הסיוע וכוללים בין השאר:

 • עצמאים ועסקים קטנים
 • עמותות עם פעילות עסקית
 • עסקים שמעסיקים עד 100 עובדים
 • עסקים עם מחזור שנתי של עד מאה מליון ₪

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון

התהליך כולל 3 שלבים: בדיקת זכאות, הגשת דרישת תשלום, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 - בדיקת זכאות לסיוע

יש למלא את טופס בקשת הזכאות בתחתית העמוד, ולוודא קבלת אישור זכאות.

 • שימו לב, התאריך האחרון להגשת בדיקת זכאות הוא ה-30.9.2020.
 • שריון זכאות יינתן על פי סדר הפונים ובהתאם ליתרה תקציבית
 • במידה ולא התקבל אישור על שריון זכאות, מומלץ להגיש דרישת תשלום (שלב 2), אשר תיבדק על פי סדר הגשת דרישות התשלום ובהתאם ליתרת תקציב

עדכון: בעקבות כמות הפונים, לא יתבצע שריון תקציב לבקשות חדשות.

יחד עם זאת, ניתן למלא את טופס הבקשה ולהגיש בהמשך את דרישות התשלום (כפי שיוסבר בהמשך) גם ללא שריון תקציב.

במידה ותהיה יתרת תקציב פנויה, דרישות התשלום ייבדקו לפי סדר הגשתן.

שלב 2 – הגשת דרישת תשלום

לאחר סיום תהליך ביצוע ההתאמות בעסק, יש למלא את טופס דרישת התשלום אשר יעלה לאתר במהלך חודש יולי.

הודעה על פתיחת הטופס להגשות תישלח לכל עסק שהגיש טופס בדיקת זכאות (בשלב 1).

מה נדרש להציג בדרישת התשלום?

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, אליה יש לצרף את כל החשבוניות ו/או הקבלות עבור ההתאמות שהתבצעו, וכן את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף

אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות

שימו לב, חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יוגדרו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר בגינן החזר הוצאות אלו.

 • שם העסק שעבורו נדרש הסיוע
 • תיאור השירות או המוצר שנרכש
 • תאריך הרכישה - ניתן להגיש חשבוניות ו/או קבלות שהונפקו החל מיום 14.6.2020 ואילך (עבור התקנת מחיצות בלבד ניתן להגיש חשבוניות / קבלות החל מיום 19/4/2020).

שלב 3 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 10 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה.

במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

נא לקרוא בעיון את כל ההנחיות המפורטות לעיל לפני הזנת הפרטים בטופס

טופס בקשת זכאות למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף הקורונה

פרטי בעל העסק / נציג העסק

*
*

פרטי העסק

הצהרות על עמידה בתנאי התוכנית