הגשת דרישת תשלום לקבלת החזר במימון הטמעת סליקה בתקן EMV

לתשומת לבכם, הגשת טופס דרישת התשלום הינו השלב השני בתהליך והגשתו אפשרית רק לאחר מילוי טופס הרישום לתוכנית

רישום לתוכנית בשלב הראשון

אם עדיין לא מילאתם את טופס הרישום לחצו כאן

עד מתי ניתן להגיש את דרישת התשלום?

 • ניתן להגיש את דרישות התשלום עד לתאריך 30.6.2022.
 • בדיקת דרישות התשלום תתבצע בהתאם לסדר הגשת בקשות הזכאות ובכפוף ליתרה תקציבית במועד בדיקת הדרישה.

מה חשוב לדעת לפני שמגישים את דרישת התשלום?

טרם מילוי הטופס, יש לקרוא בעיון את ההנחיות הבאות ולוודא שכל התנאים מתקיימים:
עסק אשר יגיש דרישת תשלום ובמסגרת בדיקתה יימצא כי אינו עונה על אחד או יותר מהתנאים להלן - לא יהיה זכאי לקבלת ההחזר, בקשתו תדחה ולא יוכל להגיש בקשה מחודשת.
 • יש לוודא כי מחזור הסליקה הכולל של העסק בשנת 2019 לא עלה על 100 מיליון ₪
 • יש לוודא כי עד מועד פרסום התכנית (14.6.2020) העסק אפשר ללקוחותיו תשלום בכרטיס אשראי באופן פיזי
 • יש לוודא כי עד מועד פרסום התכנית (14.6.2020) העמדות בגינן מוגשת דרישת התשלום לא סלקו בתצורת FAKE EMV / FULL EMV. ניתן לבדוק זאת מול החברות הסולקות באופן ישיר
 • יש לוודא כי דרישת התשלום מוגשת עבור החלפה/שדרוג של עמדות שהיו קיימות בעת מועד פרסום התכנית (14.6.2020)
 • יש למלא את טופס דרישת התשלום לאחר סיום הטמעת התקן בעסק וביצוע בפועל של עסקאות סליקה בתקן EMV בכל עמדת מכירה בגינה מוגשת דרישת תשלום

וידאתי שאני עומד בכל התנאים. מה עוד חשוב לדעת?

על מנת שנוכל לטפל בבקשתך באופן מהיר ויעיל, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
 • יש לצרף לבקשה את המסמכים הרלוונטיים בלבד (המפורטים להלן)
 • יש לסרוק כל מסמך בקובץ נפרד
 • נא לוודא שאיכות המסמכים המצורפים טובה. מסמכים לא קריאים ייפסלו

מסמכים שיש לצרף לדרישת התשלום

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, על כן יש לרכז את כל התשלומים בגין המסופים ולהגיש דרישת תשלום מרוכזת אליה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • עבור כל המסופים שהותקנו - חשבונית מס תקינה (התאריך בחשבונית נדרש להיות החל מיום 14.6.2020 ואילך) שכוללת את כל הפרטים הנדרשים המפורטים בעמוד התוכנית
 • תעודה מזהה ע"פ אופי העסק (תעודת עוסק מורשה/פטור, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף ל-60 יום לפחות - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף ל-60 יום לפחות - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים  
 • אישור ניהול חשבון בנק / המחאה (שיק) מבוטלת
 • לארגונים ללא כוונת רווח – אישור ניהול תקין בתוקף

הגשתי את דרישת התשלום. מה הלאה?

 • לאחר הגשת דרישת התשלום, המסמכים יועברו לבדיקה. 
 • במידה ודרישת התשלום תקינה, וכן יישאר תקציב במועד בדיקתה, תשלח הודעת דוא"ל המודיעה על אישורה והתשלום יועבר לעסק. תנאי התשלום הם שוטף +30 מיום אישור דרישת התשלום.
 • במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, תתקבל מאתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים. 
 • לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לדרישת התשלום. לרשותכם 10 ימי עסקים לביצוע התיקונים.

שאלות והבהרות