קול קורא - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב לשנת 2018

27/03/2018 27/05/2018

​עדכון לפונים להגשת בקשות לתכנית פיתוח מוצרים עתירי עיצוב, הוראת מנכ"ל 4.19. היום, 27.5.2018, הנו היום האחרון להגשת הבקשות.

עקב עומס גדול על תיבת הדואר Pituch.Atir@Economy.gov.il במידה ולא התקבלה הודעה המאשרת את קבלת הבקשה או במידה והתקבלה הודעת שגיאה – נא לשלוח שוב עד לקבלת אישור. מתקבלת עדיין הודעת שגיאה - נא לשמור את הודעת השגיאה המעידה על שליחת הבקשה במועד שנקבע.
תודה על שיתוף הפעולה.

​​

מטרת התכנית:

הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים שבמשרד הכלכלה והתעשייה (להלן :הסוכנות" או "המשרד" בהתאמה) מבקשת לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית והמעורבת ולהגביר את כושר התחרותיות של העסקים הקטנים והבינוניים בתחום.
לשם מימוש מטרה זו יזמה הסוכנות , הוראת מנכ"ל (4.19) - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב.​​ (להלן: "ההוראה" או "הוראת המנכ"ל") שבאמצעותה המשרד ישתתף חלקית בהוצאות שנוטלים על עצמם גורמים עסקיים המתחייבים לפתח מוצר או קו מוצרים חדש, להוביל שדרוג מוצרים קיימים ו/או לפתח אריזות חדשות עד לשלב גמר אב טיפוס, ואשר בתהליכים אלו העיצוב מהווה חלק מהותי.

תנאי הסף להשתתפות בתכנית (תנאי הסף המלאים מפורטים בהוראה):

  • תחום עיסוקו של הגורם העסקי בענפי התעשייה המסורתית או התעשייה המסורתית מעורבת.
  • הגורם העסקי מעסיק עד 100 עובדים. 
  • הליך הפיתוח אצל הגורם העסקי מתבצע בישראל והניהול והשליטה על הגורם העסקי מתקיימים בישראל.
  • הגורם העסקי ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית")​ וצרף את הנדרש בהתאם להוראה זו.
  • הגורם העסקי אינו בעל חשבון מוגבל, אינו נמצא בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצ"ב ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד  ולרשויות המס. 
  • הגורם העסקי אינו מקבל סיוע מהממשלה בגין פעולות להן ניתן סיוע במסגרת ההוראה, לעניין ס"ק זה לא יחשב סיוע אשר ניתנה במסגרת הוראת מנכ"ל מס' 4.15 כסיוע בפעולות להן ניתן סיוע  במסגרת הוראה זו. 

הגשת ההצעות 

בקשות להשתתפות בתכנית תוגשנה בהתאם להוראה ונספחיה.
את הבקשות המלאות יש לשלוח לכתובת דוא"ל: pituch.atir@economy.gov.il
  • ​סיוע בהכנת הבקשה - עסקים המעוניינים יוכלו לקבל סיוע בהכנת הבקשה ובכתיבת תכנית העבודה באחד מסניפי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 
  • המועד האחרון להגשת הבקשות - ​עד יום 27.5.2018​ הצעות שיוגשו או יתקבלו לאחר מועד זה ייפסלו על הסף ולא יידונו. הסוכנות רשאית גם לפסול בקשות לא מלאות אשר בעת הגשתן לא כללו את הפרטים או המסמכים הנדרשים או לדרוש השלמת מסמכים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
פ​רטים נוספים בטלפון 02-6662370מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.