דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 • 28/01/2021

 •  

​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה שירותי סיוע ליזמים ובעלי עסקים במגוון תחומים באמצעות סניפי המעוף הפזורים ברחבי הארץ.

שירותי הסיוע ניתנים על ידי יועצים ומרצים הנכללים במאגר המנוהל על ידי מערך המעוף.

הודעה על עדכון תנאי סף

בתאריך 3.11.2020 נפתחה ההרשמה למאגר הספקים עבור יועצים ומרצים ובתאריך 28.1.2021 בוצע עדכון בתנאי הסף המפורטים להלן

מועמדים בעלי כישורים מוזמנים להצטרף למאגר הספקים זאת בכפוף לעמידתם בתנאי הסף וההנחיות המפורסמות כאן

תשומת ליבכם
 1. רק מועמדים ומעומדות שעומדים בתנאי הסף והשלימו את כל המסמכים, רשאים להגיש מועמדות.
 2. בחינת המועמדות למאגר תבוצע על פי סדר הפניה וההגשה של הטפסים המקוונים (עבור פניות שהוגשו בהתאם להנחיות ותנאי הסף וכוללות את כל המסמכים הנדרשים) עד להשלמת המכסה הדרושה. 
 3. שיוך המועמד/ת לטיפול מפעיל ייקבע על פי מקום המגורים. 

פירוט תנאי הסף כדי להיכלל במאגר הספקים של הסוכנות כיועצים או מרצים

 1. הגדרות:
  • תואר אקדמי - ייחשב כתואר במוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה בתחומים המפורטים. במידה והתואר נרכש בחו"ל יש לצרף אישור על "שקילות התואר" מטעם הוועדה להערכת תארים במשרד החינוך והתרבות.
  • כהונה בתפקידי ניהול בכיר –  מי שכיהן בתפקיד ניהולי בתחום הרלוונטי, ותחתיו הועסקו לפחות 10 עובדים/ ניהל 10 פרויקטים / כיהן בתפקיד מנכ"ל/סמנכ"ל בעסק בו הועסקו מעל 10 עובדים.
  • ניסיון מקצועי - ניסיון רלוונטי מוכח בתחום ההתמחות המקצועי, כמפורט בנספח א', שבו מבקש המועמד להירשם למאגר ולתת את שירותי הייעוץ ו/או ההרצאות.
 2. תנאי סף להיכלל במאגר כיועץ ו/או מרצה תחת התמחות מקצועית מסוימת (אחת או יותר) - ספק המעוניין להיקלט למאגר כיועץ ו/או מרצה, חייב לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
  • תנאי הסף הכלליים לספק מסוג יועץ ו/או מרצה
  • תנאי הסף הנדרשים עבור כל אחד מתחומי ההתמחות שבהם הוא מעוניין לתת שירותים, בהתאם למפורט בנספח א'

עבור ספקים מסוג יועצים קיימות שתי אפשרויות לעמידה בתנאי הסף - בכל אפשרות היועץ נדרש לעמוד בכל תנאי הסף במצטבר:

 1. אפשרות 1 - יש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. השכלה – תואר אקדמי בתחום הרלוונטי, בהתאם למפורט בנספח א', או לחלופין, כהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 10 שנים  ב15 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה.
  2. ניסיון מקצועי - 7 שנים לפחות בתחום ההתמחות הרלוונטי, בהתאם למפורט בנספח א', במהלך 10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה. 
  3. ניסיון בייעוץ בתחום ההתמחות המבוקש בהיקף של 10 לקוחות לפחות במהלך 7 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה.  
  4. לצורך עמידה בתנאי הסף הכלליים, יועצים מהמגזר החרדי או יוצאי אתיופיה, יידרשו לניסיון מקצועי בתחום ההתמחות במשך 5 שנים במהלך 10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה,  בהתאם למפורט בנספח א', וכן יידרשו לכהן בתפקידי ניהול במשך 5 שנים  ב 10 שנים הקדמות למועד הגשת הבקשה (במידה ואינם מחזיקים בתואר אקדמי רלוונטי).  
 2. אפשרות 2 - יש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. בעלי ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום ההתמחות המבוקש במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה. יועצים  מהמגזר החרדי או יוצאי אתיופיה, יידרשו לניסיון מקצועי בתחום ההתמחות  במשך 5 שנים במהלך 10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה.
  2. בעלי ניסיון מוכח בייעוץ בתחום ההתמחות המבוקש (בכל התחומים למעט שיווק דיגיטלי) בהיקף של  30 לקוחות לפחות במהלך 7 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, וזאת במידה ויש התמחות אחת. במידה ויש 2 התמחויות ומעלה, יש להוכיח 10 לקוחות בכל תחום התמחות נוסף (במידה ומגישים 3 התמחויות אזי יש צורך להוכיח 50 לקוחות סה"כ). 
  3. כאשר מדובר בתחום השיווק הדיגיטלי, הניסיון הנדרש בייעוץ הוא: בעלי ניסיון מקצועי של 5 שנים בתחום השיווק הדיגיטלי והוכחת ניסיון בייעוץ למינימום 25 לקוחות.

עבור ספקים מסוג מרצים קיימות שתי אפשרויות לעמידה בתנאי הסף - בכל אפשרות המרצה נדרש לעמוד בכל תנאי הסף במצטבר:

  1. אפשרות 1 - יש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
   1. השכלה – תואר אקדמי בתחום הרלוונטי, או לחלופין, כהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 10 שנים  ב15 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה -בהתאם למפורט בנספח א'.
   2. ניסיון מקצועי - 7 שנים לפחות בתחום ההתמחות הרלוונטי, ב10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה  בהתאם למפורט בנספח א'.
   3. ניסיון בהדרכה בתחום ההתמחות המבוקש בהיקף של 250 שעות לפחות, לקבוצות של 10 משתתפים לפחות. במהלך ה7 שנים האחרונות שקדמו למועד להגשת הבקשה  להכלל במאגר הספקים.
  2. אפשרות 2 - יש לעמוד בכל התנאים הבאים במצטבר:
   1. ניסיון מקצועי רלוונטי של 3 שנים בתחום ההתמחות ב 7 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה במסגרת ארגון או פרויקט. 
   2. ניסיון בהדרכה בתחום ההתמחות המבוקש בהיקף של 250 שעות לפחות, לקבוצות של 10 משתתפים לפחות. במהלך 7 השנים האחרונות שקדמו למועד להגשת הבקשה, מרצים מהמגזר החרדי או מקרב יוצאי אתיופיה או מהאוכלוסייה הערבית יידרשו ל- 100 שעות ניסיון במתן  הדרכות בהתמחות המבוקשת ב- 5 השנים האחרונות, כאשר כל הדרכה ניתנה ללפחות 10 משתתפים.
   3. בתחום השווק הדיגיטלי - 150 שעות ניסיון במתן הדרכות בתחום ההתמחות המבוקש במהלך 5 השנים האחרונות, כאשר כל הדרכה ניתנה ללפחות 10 משתתפים.  

  פירוט תנאי הסף לפי התמחות

  כל המועמדים רשאים להגיש מועמדות לעד שלושה תחומי התמחות בלבד מתוך 16 תחומי ההתמחות המפורטים בנספח א.
  חשוב לפרט בנספח קורות החיים, כיצד תנאי הסף משתקפים בניסיון המקצועי של המועמדים  כיועצים ו/או כמרצים – כדי להימנע מעיכובים מיותרים בתהליך הקליטה יש לפרט בהתאם לפירוט תנאי הסף על פי התמחות בנספח א'.

   

  הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.