קול קורא להצטרפות למאגר הספקים (יועצים ומרצים) של מעוף

03/11/2020

​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה שירותי סיוע ליזמים ובעלי עסקים במגוון תחומים באמצעות סניפי המעוף הפזורים ברחבי הארץ.

שירותי הסיוע ניתנים על ידי יועצים ומרצים הנכללים במאגר המנוהל על ידי מערך המעוף.

בתאריך 3.11.2020 יפתח לרישום מאגר הספקים עבור יועצים ומרצים.

מועמדים בעלי כישורים מוזמנים להצטרף למאגר הספקים זאת בכפוף לעמידתם בתנאי הסף המפורסמים כאן.

השלבים לקליטה למאגר הספקים

 1. מילוי טופס מקוון וצירוף כל מסמכים הנדרשים לרבות נספח קורות החיים המלא
 2. ראיון אישי 
 3. חתימה על הסכם התקשרות

תשומת ליבכם

 1. רק מועמדים ומעומדות שעומדים בתנאי הסף והשלימו את כל המסמכים, רשאים להגיש מועמדות.
 2. בחינת המועמדות למאגר תבוצע על פי סדר הפניה וההגשה של הטפסים המקוונים (עבור פניות שהוגשו בהתאם להנחיות ותנאי הסף וכוללות את כל המסמכים הנדרשים) עד להשלמת המכסה הדרושה. 
 3. שיוך המועמד/ת לטיפול מפעיל ייקבע על פי מקום המגורים. 

תנאי הסף הבסיסיים להגשת מועמדות למאגר הספקים כיועצים או מרצים

על ספקים מסוג יועצים לעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר:

 1. השכלה – תואר אקדמי בתחום הרלוונטי, או לחלופין, כהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 10 שנים ב-15 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה , בהתאם למפורט בנספח א'.
  יועצים  מהמגזר החרדי או מהמגזר האתיופי (במידה ואינם מחזיקים בתואר אקדמאי)  ידרשו לכהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 5 שנים ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה בהתאם למפורט בנספח א'
 2. ניסיון מקצועי - 7 שנים לפחות בתחום ההתמחות הרלוונטי, ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה בהתאם למפורט בנספח א'.
  יועצים  מהמגזר החרדי או מהמגזר האתיופי, יידרשו לניסיון מקצועי בתחום ההתמחות  במשך 5 שנים ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה בהתאם למפורט בנספח א'.
 3. ניסיון בייעוץ בתחום ההתמחות המבוקש בהיקף של 10 לקוחות לפחות עבור כל התמחות במהלך ה7 שנים האחרונות שקדמו למועד להגשת הבקשה.

על ספקים מסוג מרצים לעמוד בתנאי הסף הבאים במצטבר:

 1. השכלה - תואר אקדמי בתחום הרלוונטי, או לחלופין, כהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 10 שנים  ב-15 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה, בהתאם למפורט בנספח א'.
  יועצים  מהמגזר החרדי או מהמגזר האתיופי (במידה ואינם מחזיקים בתואר אקדמאי)  ידרשו  לכהונה בתפקידי ניהול בכירים במשך 5 שנים ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה בהתאם למפורט בנספח א'.
 2. ניסיון מקצועי -7 שנים לפחות בתחום ההתמחות הרלוונטי, ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה  בהתאם למפורט בנספח א' .מרצים מהמגזר החרדי או מהמגזר האתיופי, יידרשו לניסיון מקצועי בתחום ההתמחות  במשך 5 שנים ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה  בהתאם למפורט בנספח א'.
 3. ניסיון בהדרכה בתחום ההתמחות המבוקש בהיקף של 250 שעות לפחות, לקבוצות של 10 משתתפים לפחות. במהלך ה7 שנים האחרונות שקדמו למועד להגשת הבקשה. מרצים מהמגזר החרדי או מהמגזר האתיופי או מהחברה הערבית – יידרשו לניסיון של 100 שעות הדרכה לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות, ב-10 השנים שקדמו למועד להגשת הבקשה, כשכל הדרכה ניתנה לקבוצה שכללה 10 משתתפים לפחות.

פירוט תנאי הסף לפי התמחות

כל המועמדים רשאים להגיש מועמדות לעד שלושה תחומי התמחות בלבד מתוך 16 תחומי ההתמחות המפורטים בנספח א.
חשוב לפרט בנספח קורות החיים, כיצד תנאי הסף משתקפים בניסיון המקצועי של המועמדים  כיועצים ו/או כמרצים – כדי להימנע מעיכובים מיותרים בתהליך הקליטה יש לפרט בהתאם לפירוט תנאי הסף על פי התמחות בנספח א'.מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.