קול קורא: התייחסות הציבור לחסמים רגולטוריים להרחבת היקף האשראי החוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים

24/09/2020 01/11/2020

בדיקות שנערכו בשנים האחרונות העלו כי המערכת הבנקאית היא מקור האשראי הכמעט בלעדי עבור עסקים קטנים ובינוניים. 

בניגוד למצבם של עסקים גדולים, עסקים קטנים ובינוניים נתקלים בקושי של ממש לקבל אשראי מגורמים חוץ-בנקאיים ויש בכך כדי להגביל את התחרות שעסקים אלה רואים לנגד עיניהם, וזה אף עלול לפגוע ביכולתם לקבל אשראי זמין, בתנאים נוחים ומשתלמים. 

הקושי שבמצב הקיים התחדד בחודשים האחרונים, כאשר המשבר הכלכלי שנגרם עקב נגיף הקורונה הגדיל את הצורך של עסקים רבים באשראי והפנה זרקור לחלופות המוגבלות הקיימות להם כיום.

אחד הגורמים האפשריים לקושי במצב הנוכחי הוא קיומם של הוראות רגולטוריות החלות על גופים חוץ-בנקאיים ומגבילות את יכולתם לפעול במגזר זה.

כחלק מפרויקט במסגרת התכנית "מובילים פיננסיים" של עתודות לישראל וג'וינט ישראל, הוקם צוות בין משרדי, המבקש לבחון נושא זה לעומק, לזהות חסמים רגולטוריים ולפעול להפחתתם. הצוות כולל נציגים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, המועצה הלאומית לכלכלה, משרד המשפטים ורשות התחרות.

כחלק מפרויקט מיפוי החסמים, קיים הצוות, בהובלת הסוכנות לעסקים קטנים בינוניים, שולחן עגול לגופים רלוונטיים ביום 13 בספטמבר 2020.

בהמשך לשולחן העגול, אנו פונים בזאת לציבור כדי לקבל את התייחסותו בנוגע לרגולציה קיימת אשר עלולה לפגוע בכושרם התחרותי של גופים חוץ-בנקאיים בתחום מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וכן את הצעותיו בנוגע לשינויים אפשריים ברגולציה שעשויים לקדם תחרות בתחום זה.מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.