קול קורא לקבלת עמדות הציבור- מועדון צרכנות לעסקים קטנים ובינוניים

07/03/2019 04/04/2019

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה יוצאת בתוכנית במטרה לשפר את רמת התחרותיות של עסקים קטנים ובינוניים מול ספקים של טובין ושירותים כדי לקבל מחירים מיטביים וכן את רמת התחרותיות מול מעסיקים גדולים באמצעות מתן תנאים משופרים לעובדים ושיפור יכולות גיוסם. 
התכנית תפעל באמצעות סיוע ראשוני להקמה של מועדון צרכנות עבור עובדים בעסקים קטנים ובינוניים.

עסקים קטנים ובינוניים שרוכשים טובין ושירותים סובלים מחיסרון לקוטן ובשל כך מקבלים תנאים נחותים לעומת עסקים גדולים, ומתקשים להציע לעובדיהם תנאי עבודה נלווים משופרים כגון חבילות נופש, תווי שי, מנויים ועוד.

הסוכנות מבקשת את עמדות הציבור בהיבטי התכנית הבאים:

  1. מקימי מועדון הצרכנות יהיו גורמים עסקיים המחזיקים במועדון צרכנות פעיל, במשך שנתיים לפחות, ואשר היקף פעילותם הינו 1000 מכירות בממוצע לחודש לפחות, הכוללות 200 מוצרים שונים לכל הפחות.
  2. ​​הגורמים העסקיים המתעניינים בתכנית יתבקשו להציג תכנית עסקית הכוללת כדלקמן: רשימת ספקים, רשימת הטבות, ערך כספי של ההטבות, מספר חברים שצפויים להצטרף למועדון ומספר מימוש ההטבות הצפוי בקבועי זמן של כל 6 חודשים ולמשך שנתיים. 
  3. קבלת הסיוע תותנה בעמידה ביעד מספר החברים המצטרפים הצפוי וביעד מספר המימושים הצפוי. 
  4. הסיוע בתכנית זו יינתן באמצעות השתתפות חלקית של משרד הכלכלה והתעשייה בהוצאות שיווק שנוטל על עצמו גורם עסקי המציע מועדון צרכנות למתן הטבות לעובדים בעסקים קטנים ובינוניים. בכלל זה, יילקחו בחשבון הוצאות הנדרשות לצורך התאמה של מועדון הצרכנים למועדון צרכנים ייעודי לעובדים בעסקים קטנים ובינוניים, עלויות שדרוג מערכת מידע ו/או אתר אינטרנט, עלויות גיוס ספקים, עלויות גיוס חברים וכן הוצאות שיווק ופרסום מועדון הצרכנות.


 ​הגשת עמדות ותגובות:

המעוניינים להציג את עמדו​תיהם, מתבקשים להעביר את התייחסותם בכתב לכתובת המייל asakim@economy.gov.il, לא יאוחר מיום 4.4.2019, וכן ל​ציין בפתח נייר העמדה את מי הם מייצגים​.

מעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.