קול קורא לקבלת אות שר הכלכלה והתעשייה להעסקת עובדים עם מוגבלות

24/08/2018 24/08/2018 19/10/2018

מהרו להגיש. מועד אחרון להגשת הבקשות - 19.10.18 בשעה 15:00
​​
כללי

 1. ​משרד הכלכלה והתעשייה מקדם שילוב תעסוקת אנשים עם מוגבלות, ומבקש לציין ולשבח את המעסיקים על פועלם לשילוב עובדים עם מוגבלות במקומות העבודה באמצעות הענקת אותות הוקרה של המשרד למעסיקים.
 2. אותות ההוקרה, יוענקו, אחת לשנה, למעסיקים במגזר העסקי אשר הוכיחו שילוב וקידום בפועל של עובדים עם מוגבלות ופעלו להנגשה והתאמת מקום העבודה במידת הצורך לעובדים עם מוגבלות.

מי זכאי לגשת

 1. תאגיד או עוסק מורשה המעסיק עובדים עם מוגבלות.
 2. לא יוכרו כעסק:
 • ​תאגיד שעיסוקו במתן שירותי כח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת, בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" לפי חוק; העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו 1996-
 • תאגיד ללא כוונת רווח שעיסוקו במתן שירותים לאנשים עם מוגבלות.
 • תאגיד סטטוטורי או חברה ממשלתית.
 • תאגיד שעיקר ייעודו הינה מסגרת תעסוקתית להעסקת עובדים עם מוגבלויות.
 • מפעל מוגן כמשמעותו בסעיף 17 )א( לחוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987​.


תנאים לקבלת אות הוקרה

לקבלת אות הוקרה יש לעמוד בתנאים הבאים, כמפורט בהוראת מנכ"ל 4.45​:

 • העסק משתייך לאחד מענפי הכלכלה בתחומי התעשייה או המסחר והשירותים.
 • העסק מעסיק מספר מינימלי של עובדים עם מוגבלות, על-פי הסיווג הבא:
 • לפחות ע​ובד אחד – אם העסק מוגדר כ"עסק זעיר, קטן ובינוני" על-פי הוראת המנכ"ל.
 • לפחות חמישה עובדים – אם העסק אינו עונה להגדרה של "עסק זעיר, קטן ובינוני" על- פי הוראת המנכ"ל.
 • לפחות חמישה עובדים או 3% מכלל העובדים בעסק (הגבוה מביניהם) -​ אם לעסק מעל 100 עובדים ומחזור המכירות שלו מעל 100 מיליון שקלים בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
 • העסק מתחייב לאחריות חברתית.​

פרטים מלאים באתר משרד הכלכלהמעוניינים לקבל עדכונים? הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו.