סקר על ביקוש ונגישות לאשראי של עסקים קטנים ובבינוניים

שם הפרסום: סקר אשראי - נגישות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים
תאריך פרסום: דצמבר 2019
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי:

ביוני 2019 ערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, סקר בקרב 500 עסקים לבחינת צורך בביקוש ובנגישות לאשראי של עסקים קטנים ובינוניים. מהסקר עולה שלעסקים קטנים קל לקבל אשראי אך העלות שלו התייקרה.

ממצאים עיקריים מהסקר:

  • ב-2019 יש שיעור גבוה של עסקים המבקשים אשראי, במיוחד עסקים  בגודל 20-100 מועסקים.
  • הביקוש של עסקים קטנים ובינוניים לאשראי מיועד יותר למימון צמיחה והגדלת פעילות ופחות לצרכי מימון עקב ירידה במכירות. 
  • למרות שנראה שלמרבית העסקים אין קושי לקבל אשראי, הם נאלצים לשלם עליו יותר. 
  • 60% מהעסקים שמקבלים אשראי מקבלים אותו בתמורה לשעבוד כל נכסי העסק או למתן ערבויות או ביטחונות אישיים.