פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב בדואים בנגב


שם המחקר: פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב בדואים בנגב 
נושא המחקר: סקירת הפעילות הייעודית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עבור האוכלוסייה הבדואית בנגב
תאריך פרסום: מרץ 2019​
מוסדות המחקר: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי:

מסמך זה מציג את התשומות שהשקיעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשנים האחרונות באוכלוסייה הבדואית בנגב ואת התפוקות שהניבה השקעה זו באמצעות שתי תכניות סיוע בהם הסוכנות לוקחת חלק:
  • SAWA - פיתוח עסקים זעירים של נשים ערביות ובדואיות על ידי מתן הלוואות חוץ-בנקאיות קטנות, בשיתוף עם קרנות קורת ישראל ועם הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשיוויון חברתי         
  • מערך המעוף ותכנית "יוזמים עסק" - הסוכנות מפעילה באמצעות סניפי המעוף כלי סיוע במגוון תחומים רלוונטיים, כמו ליווי לקבלת מימון, בניית תכנית עסקית, יזמות, ניהול, שיווק ועוד. זאת במטרה ללוות ולהעניק ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים מידע מועיל ולשפר את יכולותיהם העסקיות. תכנית "יוזמים עסק" הינה אחת מתכניות הדגל שמפעילה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בהיבטים של מכלול כלי הסיוע שהיא מציעה, היקף התמיכה המוצע ליזמים, מספר היזמים המשתתפים בה והחשיבות שמיוחסת לתכנית. חלק מפעילות מעוף באוכלוסייה הבדואית בנגב נעשה בשיתוף הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.​​

מתוך ממצאי הסקירה:

כ- 25 מיליון ₪ הושקעו ע"י הסוכנות בין השנים 2011-2016 ו כ-23 מיליון ₪ נוספים יושקעו עד 2021 בקידום האוכלוסייה הבדואית בנגב במטרה לחזקה, לייצר מקומות עבודה, להרחיב מקורות פרנסה ולשפר את חייה.

במחקרי הערכה שנעשו בשנים האחרונות נמצא כי אוכלוסיית הבדואים בנגב מרוצה במידה רבה משירותי הסיוע הניתנים על ידי הסוכנות (8.4 מתוך 10 בקרב יזמים ו-7.5 בקרב עסקים קיימים) ומהכלים להקמת עסק בפרט (7.7 בקרב יזמים ו-9 בקרב עסקים קיימים). כמו כן, נמצא כי אוכלוסייה זו משתמשת בכלים הניתנים ומפיקה מהם תועלות מקסימליות, כאשר שיעור מסיימי תכנית יוזמים עסק בקרב הבדואים בדרום עומד על 50% (לעומת שאר האוכלוסייה הערבית בה שיעור המסיימים 33%). נתון בולט הוא שבמהלך השנים חלה קפיצה משמעותית בשיעור מקימי העסק מהאוכלוסייה הבדואית מ-3% ל-33% מהמסיימים (כאשר בשאר האוכלוסייה הערבית שיעור הקמת עסקים בקרב המסיימים הוא 36%).

כמו כן, נשים ערביות שהשתתפו בתכנית הלוואות זעירות של SAWA שיפרו באופן משמעותי את הכנסותיהן מעסקיהן ואף קלטו עובדים נוספים, כאשר בכניסה לתכנית כ-12% בלבד מהמשתתפות הכניסו מעל 4,000 ₪ לחודש ולאחר התכנית נתון זה הוכפל והגיע לרבע מהמשתתפות. הפרויקט יצר במהלך 6 שנות פעילות כ-12,000 שנות עבודה, כאשר העלות לממשלה לעידוד שנת עבודה של משתתפת בתוכנית עמדה על כ- 781 ₪.