סקירת רפורמות עסקים הקטנים על ידי האיחוד האירופי ו-OECD ל-2018

​​​שם הפרסום:  The Mediterranean Middle East and North Africa Interim Assessment of Key SME Reforms - ISRAEL
תאריך פרסום: ספטמבר 2018
מוסדות המחקר: דוח שהוכן על ידי ה-OECD וקרן האימון האירופית (ETF) במימון האיחוד האירופי

מי​דע כללי :

כחלק משיתוף הפעולה של האיחוד האירופי עם מדינות דרום מזרח הים התיכון וישראל בכללן, ערך האיחוד האירופי פרויקט לבחינה ומעקב אחרי רפורמות עיקריות שבוצעו בישראל. המעקב נעשה על רפורמות שנועדו לשפר את המדיניות והרגולציה כך שיתחשבו בצרכים של עסקים קטנים ובינוניים ויאפשרו למגזר זה למצות את הפוטנציאל הכלכלי שלו.

הפרסום כולל את הנושאים הבאים:

 •         עיקרי המדיניות לעידוד עסקים קטנים ובינוניים
 •         צעדים שנעשו לשיפור הסביבה העסקית
 •         צעדים לשיפור היכולת של עסקים לקבל מימון
 •         דרכים לעידוד יזמות ולעידוד צמיחה של עסקים קטנים
 •         שיפור ההשקעה בהון אנושי בתחום היזמות
 •        המלצות​

עיקרי הדו"ח:

 1. ​​החלק בדוח שמתמקד בישראל משווה את המדיניות ב-2018 למדיניות שנמצאה בבדיקה דומה, שנעשתה בשנת 2014, וכך מצביע על השינויים שנעשו בארבע השנים האחרונות. בסך הכול, הדוח מציין לטובה את היקף המדיניות התומכת בע​​סקים קטנים ובינוניים בישראל ואת העומק שלה. זאת למרות שהדוח גם מציין שעדיין יש מקום לתיאום טוב יותר בין הרשויות השונות בישראל המשפיעות על המדיניות.
 2. בסקירת תחום הרגולציה, הדוח מציין לטובה את הקמתה ופעולתה של הוועדה לעשיית עסקים שהוביל החשכ"ל, את השיפור שנעשה בתחום רישוי העסקים, ואת הביצוע של הסקירות להשפעת הרגולציה (RIA) שמחייבות את הסקטור הממשלתי בבואו לעצב רגולציה חדשה. כמו כן, הדוח מציין לטובה את הרפורמה בטיפול בפשיטות רגל וחייבים. מנגד, הדוח מציין שיש מקום לשיפור בתהליכי הרגולציה בשלטון המקומי, ושגם בשלטון המרכזי עדיין יש מקום לשיפורים ברגולציה, בעיקר שיפור של רגולציה קיימת.
 3. הדוח מציין לטובה את המערכת הפיננסית בישראל כמערכת שאינה חוסמת מימון לעסקים קטנים ובינוניים.הוא מציין צעדים שנעשו בשנים האחרונות לשיפור המצב, דוגמת הקמה של מאגרי מידע בנוגע לאשראי של העסקים. הדוח גם מציין לטובה את העבודה שנעשתה בישראל להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית.
 4. בחלק של עידוד יזמים וסיוע לעסקים, הדוח מציין לטובה את השיפור במערכת הישראלית שנותנת שירותי פיתוח לעסקים, ובמיוחד את מרכזי פיתוח העסקים "מעוף" של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. כמו כן, הדוח מציין לטובה את השיפור שעשה מנהל הרכש בנוהלי הרכש הממשלתי מעסקים קטנים ובינוניים, ואת הסיוע הציבורי שנותן מנהל סחר חוץ ומכון הייצוא לעסקים שרוצים לייצא. הדוח ממליץ לשפר את שיתופי הפעולה בין הגופים התומכים בעסקים (דוגמת מעוף) לגופים התומכים ביצוא – דבר שיסייע לעסקים לפעול בשווקים בין לאומיים. כמו כן הדוח ממליץ לשפר את התאום בין מעוף לבין גופי רכש ציבוריים כדי להגדיל את כלל הרכש הציבורי מעסקים קטנים.
 5. בתחום של אימון והכשרה של יזמים, הדוח מציין לטובה את השיפור שחל בשנים האחרונות באימון ובהכשרה של יזמים צעירים, בעיקר במערכת החינוך התיכונית. כמו כן, הדוח מציין לטובה את התמיכה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ביזמות של נשים, וה​פעילויות החדשות שהסוכנות עושה בתחום זה. הדוח גם מציין לטובה את הפעילות של ארגונים חברתיים לטובת עידוד נשים ליזמות ולהקמת עסקים, ואת הפעילות שיש בתחום זה שדולת העסקים הקטנים בכנסת. ההמלצה של הדוח היא שיש מקום למדידה והערכה של פעילות האימון וההכשרה של יזמים צעירים, כדי לאפשר שיפור נוסף בתחום זה.
 6. ​בסיכום הסקירה, ההמלצה העיקרית של הדוח היא שעל ישראל לאמץ מדיניות כוללת לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים, ולצורך​ כך יש לשפר את שיתופי הפעולה בין הגופים השונים המשפעים על עסקים קטנים ובינוניים. לדוגמה, שיתופי פעולה בתחום החינוך ליזמות, בתחום הרכש הציבורי, שיתופי פעולה בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, שיתופי פעולה בין מערכות הסיוע לעסקים וליזמים לבין מערכת החינוך וההכשרה המפעילה תוכניות לימוד ליזמים.​