מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל – תמונת מצב 2018

נתונים על מימון ואשראי לעסקים בהפרדה בין עסקים קטנים, בינוניים וגדולים. נתונים על היקף האשראי של העסקים, מקורות המימון שלהם, מעורבות וסיוע ממשלתי ואינדיקטורים נוספים הנוגעים למימון.

שם המחקר: מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל – תמונת מצב 
נושא המחקר: ניתוח מגמות ומצב האשראי לעסקים בהבחנה בין עסקים בגדלים שונים 
תאריך פרסום: אוגוסט 2018
מוסדות המחקר: דוח עם נתונים שהכינה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה על פי מפרט של ה-OECD.

הדוח מכיל מאגר מידע בו מפורטים נתונים על מימון ואשראי לעסקים בהפרדה בין עסקים קטנים, בינוניים וגדולים. הדוח מביא נתונים על היקף האשראי של העסקים, מקורות המימון שלהם, תנאי המימון, מימון הון עצמי, מעורבות וסיוע ממשלתי ואינדיקטורים נוספים הנוגעים למימון.
זהו מסמך שהופק על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ונערך על ידי ה-OECD. הנתונים מיועדים לאפשר השוואות בין-לאומיות בין מדינות שונות והם נאספו במסגרת פרויקט של ה-OECD שנקרא: Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard
 
This report contains data on financing and credit for small, medium and large businesses. The report provides data on the extent of business credit, sources of financing, financing terms, equity financing, government involvement and assistance, and other financing indicators.
 
This is a document produced by the Small and Medium Business Agency and edited by the OECD. The data are intended to enable international comparisons between different countries and were collected as part of the OECD project called ‘Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard’.