הערכת תכנית אשראי זעיר לנשים ערביות - SAWA

​שם המחקר: מחקר הערכה: אשראי זעיר חוץ בנקאי לנשים ערביות
נושא המחקר: פיתוח עסקים זעירים על ידי מתן הלוואות חוץ-בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי
תאריך פרסום: פברואר 2018
מוסדות המחקר: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה וקרנות קורת ישראל – עמותה לפיתוח כלכלי.

על התכנית:

מיקרו מימון, קרן קורת SAWA הוא מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וקרנות קורת ישראל, בשיתוף הרשות לפיתוח המגזר הערבי. המיזם פועל מאז פברואר 2011 בדרום וצפון הארץ (התכנית של קרנות קורת פועלת מאז 2006) ובהדרגה התרחב לכלל המדינה. מטרת התכנית לפתח עסקים זעירים על ידי מתן הלוואות חוץ-בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי וזאת במטרה לשפר את מצבה הכלכלי והתעסוקתי של אוכלוסיית הנשים הערביות בישראל. תקציב התכנית ממומן בחלוקה שווה בין הסוכנות ובין קרנות קורת.
 

על המחקר:

מחקר הערכה זה מיועד להציג את מאפייני הנשים המשתתפות בתכנית ומאפייני העסק שלהן, את מספר ההלוואות וכמות האשראי שקיבלו וכן לאמוד את התרומה הכלכלית של התכנית לעסקים עצמם בפרט ולתוצר המקומי הגולמי בכלל. המחקר מתבסס על מאגר המידע של התכנית הכולל נתונים על מאפייני הנשים שהצטרפו לתכנית, על תשובות של כ-500 משתתפות שהשיבו על שאלוני הערכה לאחר סיום החזר הלוואה. בנוסף בוצעו ראיונות עומק עם שתי קבוצות נשים: (1) נשים מצליחות - נשים שעל פי הדיווח של צוות SAWA יש להן עסק שהתפתח יפה מתחילת התכנית ו-(2) נשים שסגרו את העסק שלהן.
מן המחקר עולה כי מתחילת התוכנית בפברואר 2011 עד מאי 2017 השתתפו בתכנית 3,551 נשים. לנשים אלו אושרו 6,080 הלוואות בסכום של 48.5 מיליון ₪, כאשר שיעור החוב האבוד עמד על 1.78% מההלוואות. בממוצע התוכנית נתנה לכל משתתפת 1.7 הלוואות בסכום של כ-8,000 ₪ להלוואה. סך תוספת ההכנסה לתוצר הלאומי שייצרה התוכנית עומדת על כ-172.5 מיליון ₪ בין 2011-2016. באותה תקופה הוצאות הממשלה על התוכנית עמדו על כ-9.3 מיליון ₪ - מחצית מעלות התכנית (את החצי השני ממנו קרנות קורת). מכאן עולה, שעל כל 1 ₪ שהממשלה השקיעה, היא יצרה תוספת הכנסה של כ-19 ₪. 

לצפייה ​בקובץ המחקר ​​- הערכת תכנית אשראי זעיר לנשים ערביות - SAWA.