דו"ח ה-OECD על עסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל

​​​​שם המחקר: דו"ח ה-OECD על עסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל: מדיניות בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות בישראל 2016.
נושא המחקר: סקירה מקיפה על מדיניות בישראל בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים ויזמות, ותיאור התכניות המרכזיות לתמיכה בעסקים אלו. הסקירה נערכה הן בראיה מקומית של המשק והן בהשוואה למדינות מובילות בעולם.
​תאריך פרסום: הפרסום באנגלית: דצמבר 2016 ; הפרסום בעברית: מאי 2017
מוסדות המחקר: ארגון ה OECD

דו"ח זה הוא תוצר של שלוש שנות מחקר שביצעו מומחים מטעם ארגון ה-OECD בליווי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. הדו"ח מעניק פרספקטיבה בינלאומית, המאפשרת ללמוד מהניסיון העולמי בעיצוב מדיניות לקידום עסקים קטנים ובינוניים. הדו"ח מציג כ-70 המלצות חשובות למדיניות בנוגע לעסקים הקטנים והבינוניים שקשורות לפעילות של גופי שלטון רבים בישראל בנוסף לפעילות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

דוגמאות מעיקרי מהממצאים בדו"ח:

 • שיעור הקמת עסקים המעסיקים עובדים בישראל הוא מהגבוהים ביותר בין מדינות ה-OECD ושיעור הסגירה של עסקים אלו הוא מהנמוכים ביותר.
 • ישראל נמצאת במקום השני בהוצאה של העסקים על מו"פ.
 • ישראל מובילה בין מדינות ה-OECD בהשקעות הון סיכון, ולאחריה ארה"ב.
 • חלקם של העסקים הצעירים הצומחים בתחום השירותים הוא 35%, הגבוה בין מדיניות ה-OECD.
 • הפערים ברמת הפריון בין עסקים קטנים ובינוניים לבין עסקים גדולים הם מהגבוהים ב-OECD.
 • תרומת העסקים הקטנים והבינויים לתוצר בישראל היא 62.3%, וישראל ממוקמת בשליש התחתון בין מדינות ה-OECD במדד זה.
 • מנגנון רישוי עסקים ומנגנון המיסוי, מסורבלים ומקשים על עסקים.
 • ישראל נמצאת במקום נמוך מאוד במדד הבין לאומי של ה-OECD על הרגולציה בשוק המוצרים, במיוחד בסעיפים העוסקים בחסמים לעסקים ויזמים ובסעיפים העוסקים בחסמים למסחר והשקעות.​

​דוגמאות מעיקרי ​ההמלצות בדו"ח:

 • שיפור המדיניות הקיימת במימון עסקים קטנים ובינוניים.
 • סיוע להגדלת הפריון של עסקים בינוניים
 • ​​הגדלת הרכש הציבורי מעסקים קטנים.
 • הקטנת הבירוקרטיה.
 • הגדלת יכולותיו של השלטון המקומי בתחום התמיכה בעסקים קטנים ובינוניים.
 • סיוע לאוכלוסיות מודרות באמצעות עידוד ליזמות ולהקמת עסקים קטנים בני קיימא.
 • עידוד יזמות בקרב נשים.
 • שיפור שיתוף הפעולה בין כל משרדי הממשלה ורשויות הממשלה.​

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פועלת ליישום ההמלצות בדו"ח הקשורות אליה וכן תשמח לסייע לגופים אחרים המעוניינים ליישם המלצות אחרות. אנו מאמינים כי ישום המלצות הדו"ח יקדם את העסקים בישראל, יתרום להגדלת מקומות העבודה, לחיזוק הצמיחה הכלכלית, לצמצום הפערים החברתיים ולפיתוח הפריפריה, ולכן חשוב לפעול ליישום המלצות אלו ולהפכן לתכנית מדיניות לאומית לעסקים קטנים ובינוניים.