הועדה לחיזוק עסקים קטנים ובינוניים

​​אנו שמחים לעדכן שהועדה לחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים ואוכלוסיית העצמאים בישראל יוצאת לדרך וזה הזמן שלכם להשפיע!
נשמח לקבלת את חוות דעתכם לגבי החסמים והקשיים העיקריים העומדים בפני עצמאים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל, וכן,  אילו צעדים שנעשו בשנים האחרונות השפיעו לטובה על מצב העצמאים והעסקים בישראל
להשתתפות ומתן חוות דעת היכנסו לאתר ההתייעצות של משרד הכלכלה.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מרכזת את הועדה בהובלת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה ומנכ"ל משרד האוצר ושותפים גופים ממשלתיים שונים כגון: רשות המיסים, אגף תקציבים באוצר, החשב הכללי, בנק ישראל ומשרד המשפטים, וכן, נציגים של המגזר העסקי.
מטרת הצוות שהוקם בהחלטת ממשלה זו היא לקדם נושאי מדיניות המצויים באחריותם של גורמים אחדים, ליצור תכנית עבודה מתואמת ולפעול על בסיסה בשורה של נושאים לטובת העסקים הקטנים.   
הועדה תבחן אמצעיים לעידוד העסקים הקטנים והבינוניים ותרומתם לתוצר ולמשק תוך חיזוק כושר התחרות ושיפור הסביבה העסקית להקלה על עשיית עסקים והגברת הפיריון בענפים השונים, 


להלן פירוט הנושאים שייבחנו ע"י הוועדה לחיזוק העסקים הקטנים והבינוניים ואוכלוסיית העצמאים בישראל:​

  1. ​בחינת אמצעים בתחום המיסוי לעידוד עסקים קטנים ובינוניים, ואיתור חסמים ותמריצים בתחום המס שעשויים לתרום לצמיחה של עסקים קטנים ובינוניים או עסקים בראשית דרכם.
  2. בחינת התנאים הסוצ​יאליים להם זכאים העצמאים. 
  3. הגדלת היקף הרכש מעסקים קטנים ובינוניים – לעסקים קטנים ובינוניים יש פוטנציאל גבוה לשמש כספקים במגזר הציבורי וכן עבור הגופים הגדולים במשק. פעילות ממשלתית לטובת הסרת חסמים במכרזים ציבוריים (תנאי סף, דרישות תשלום, דרישות ערבות וכו'), לצד ליווי עסקים קטנים בתהליך הגשת הצעות לגופים ציבוריים או אחרים עשויים לשפר את שיעור ההשתתפות של עסקים קטנים ובינוניים ברכש של גופים אלו. 
  4. בחינת היקף האשראי שניתן לעסקים הקטנים והבינוניים והדרכים לשיפורו, לרבות באמצעים חיצוניים למערכת הבנקאית. 
  5. הקטנת הנטל הרגולטורי והתאמתו לעסקים קטנים ובינוניים. זאת מתוך התפישה כי סביבה רגולטורית יעילה ומתאימה לעסקים קטנים ובינוניים נחוצה לשם הצלחתם של העסקים אלו ולצמיחה שלהם. לעסקים קטנים ובינוניים יש כשלי שוק אופייניים בתחום הרגולטורי שנובעים בין השאר מכוח אדם מצומצם יותר לשם ביצוע חובות הרגולציה, ממשאבים נמוכים יותר וכן מהיכרות מצומצמת יותר עם עולם הרגולציה.
  6. במטרה לשפר את ביצועי העסקים הקטנים והבינוניים, הוועדה תבחן בהתאם להמלצת ה-OECD יצירה של אמצעי סיוע ממשלתיים נוספים לעסקים הקטנים והבינוניים, לרבות תכניות להגדלה הפריון, תכניות לשיפור רמת החדשנות בענפים שאינם היי-טק, פיתוח מיומנויות עובדים, שיפור איכות הניהול, תכניות לפיתוח ספקים ופיתוח מנגנון לעידוד עסקים אלו במסגרת פעילותם ברשויות המקומיות.