מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

​​​מהן מטרות המדד?

 • לאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי מרכיבי המדד תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעיל וזול יותר.
 • להעלות את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הוא מקבל בבנק ויעודד את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם בהתאם למרכיבי המדד. 

מתודולוגיה:

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול ארבעה תחומים:

 1. אשראי - היקף האשראי וריבית ביחס לסיכון.
 2. עלויות תפעול ועמלות.
 3. משוב יועצים פיננסים.
 4. נגישות השירותים.

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים. הדירוג של נגישות השירותים מתבסס על בדיקה שמבצעת הסוכנות בנוגע לשירותים הניתנים על ידי הבנקים.


הדירוג הסופי משקלל את חמשת הפרמטרים הבאים:

 1. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי –20%

 2. יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – 20%

 3. שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות) – 30%

 4. משוב יועצים פיננסים – 20%

 5. נגישות שירותי הבנק לעסקים קטנים ובינוניים – 10%


תוצאות המדד – נובמבר 2018

(נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים למחצית הראשונה של 2018)

 • דירוג מעודכן
 1. אוצר החייל: 87
 2. פועלים: 83
 3. מרכנתיל: 78
 4. לאומי: 76
 5. מזרחי: 74
 6. בינלאומי: 70
 7. דיסקונט: 67
 8. איגוד: 64

לפירוט המדד המלא: