דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מי יכול להשתתף בתכנית? 

  • עסק שמעוניין להקים חנות אינטרנטית חדשה למסחר מקוון (בדומיין חדש) או לשדרג חנות אינטרנטית שלא ניתן לבצע באמצעותה מסחר מקוון.
  • עסק שלא קיבל החזר הוצאות במסגרת תכנית מסחר מקוון בעבר.
  • לעסק מוצרי צריכה מוחשיים המתאימים למסחר מקוון. 
  • כתובת העסק או אחד מבעלי העסק נמצאת ברשימת יישובי ההחלטה.

מהו גובה המענק המקסימלי? 

היקף המענק הוא %50 מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 10,000 ₪ כולל מע"מ לעסק.

עד 5,000 ₪ עבור הקמת חנות מקוונת והיתרה עבור פרסום וקידום מכירות באינטרנט.

הגשתי חשבוניות בסכום כולל של 3000 ₪ עבור הקמת האתר, האם אוכל להשתמש ביתרת התקציב לצורך שיווק?

כן. יתרת התקציב בסך 7,000 ₪ תעמוד לרשותך לצורך שיווק החנות, בהתאם לתנאי התקנון.

ראיתי שסכום המענק המקסימלי הוא 10,000 ₪ כולל מע"מ, והגשתי בקשה על סכום נמוך יותר. האם ניתן להגיש בקשה נוספת על ההפרש? 

לא. ניתן להגיש בקשה להשתתפות בהוצאות פעם אחת בלבד. אנא הקפידו לכלול את כלל ההוצאות במסגרת התכנית בבקשה שמוגשת.

אני מתגורר ביישוב טבריה, אך העסק שלי ממוקם באחד מיישובי ההחלטה, האם אוכל להשתתף בתכנית?

כן, יש לצרף צילום תעודת עוסק לפיה כתובת העסק היא באחד מיישובי ההחלטה. במקרים בהם כתובת העסק היא באחד מיישוב ההחלטה אך כתובת זו אינה מופיעה בתעודת העוסק, ניתן לצרף  רו"ח/יועץ מס/עו"ד (למשל: אם לעסק מס' סניפים ומופיע רק הסניף הראשי). 

אני מתגורר בנצרת, כיצד אוכל  לדעת האם אני זכאי להשתתף בתכנית?

רשימת יישובי ההחלטה מפורטים בנספח היישובים, יש לבדוק האם הישוב שלך מופיע ברשימה.

מה צריך שיהיה רשום על החשבוניות / קבלות שמצורפות לבקשת המענק?

צריך שהחשבונית / קבלה תכיל את הפרטים הבאים: מספר חשבונית / קבלה, מספר זיהוי של מפיק המסמך, שם העסק שלכם, תאריך אסמכתא ופירוט השירות שנרכש. 

האם אוכל להגיש בקשה לתשלום המענק במידה ולא ביצעתי את הסדנה?

ביצוע הסדנה וקבלת המלצה חיובית ממנחה הסדנה, הינם תנאים הכרחיים להמשך השתתפות בתכנית והגשת בקשה להשתתפות בהוצאות. 

אילו מסמכים בנוסף לחשבוניות צריך לצרף? 

המסמכים הנדרשים הם: תעודת עוסק, תעודת התאגדות במקרה של חברה, אישור ניכוי מס במקור בתוקף, אישור ניהול ספרים בתוקף ואישור ניהול חשבון או צילום צ'ק מבוטל על שם בעל העסק. מלכ"רים נדרשים להציג גם אישור ניהול תקין. 

הגשתי חשבונית אשר התבררה כלא תקינה, האם אוכל לתקן את החשבונית?

כן, במידה ובמהלך בדיקת המסמכים יתגלה מסמך שאינו תקין, תשלח אליך בקשה להשלמת מסמכים עם פירוט הליקויים. שים לב, השלמת מסמכים תתאפשר פעם אחת בלבד לכל לקוח.

איפה מגישים את הבקשה למענק? 

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס דיגיטלי, קישור לטופס יישלח אליך ע"י מנהל הליווי העסקי לאחר שתעדכן אותו שהחנות הופעלה בהתאם לתקנון התכנית.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.