הקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

​אחד הכלים העיקריים שמפעילה המדינה בכדי להרחיב את מקורות האשראי של העסקים הקטנים והבינוניים, היא הקרן בערבות מדינה המופעלת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשיתוף החשב הכללי במשרד האוצר.

הקרן בערבות מדינה מעמידה ערבות לבנקים מסחריים (ארבעה בנקים שהקימו שותפות עם גופים מוסדיים וזכו במכרז של המדינה: לאומי, מרכנתיל דיסקונט, מזרחי ואוצר החייל) בכדי לתת מענה לעסקים קטנים ובינוניים שמתקשים לקבל אשראי במערכת הבנקאית.

​הגופים מתאמים של הקרן:

על מנת לרכז את הבקשות ולבחון אותם, נבחרו שני גופים מתאמים – משרד רו"ח עובד בן דוד – BDSK, וחברת גיזה זינגר אבן – GSE. עסק המבקש לקבל הלוואה מהקרן מגיש בקשה לגוף המתאם אשר בוחן אותה ומגבש המלצה שתועבר לוועדת האשראי.

נתונים מספריים ומסלולי הלוואות של הקרן:

הקרן בערבות מדינה מעמידה מידי שנה כ- 2 מיליארד ₪ הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים במספר מסלולים:
  • מסלול הקמה - גובה הלוואה עד 500,000 ₪, נדרשים לבטחונות של -10%-25%.​
  • מסלול הון חוזר – מיועד למימון פערים בתזרים מזומנים (פערי אשראי לקוחות/ספקים, כח אדם, שיווק וכד'). במסגרת מסלול זה ניתן גם לפרוע אשראי קיים בשיעור של עד 50% מהיקף ההלוואה המבוקשת בקרן.
  • מסלולים נוספים - קיימים גם מסלולים ייעודיים נוספים להשקעות בתעשייה, יצואנים, חקלאים ועמותות חברתיות.

ייעוץ וליווי בהגשת בקשה לקרן:

עסקים המעוניינים לבחון אפשרויות מימון יכולים להסתייע במערך מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות 40 הסניפים ברחבי הארץ. סניפי המעוף מפעילים תוכנית ייעודית שנקראת "ליווי למימון" שכוללת מיפוי של הצרכים, הפנייה למקורות מימון וסיוע בהגשת הבקשות לקבלת הלוואות.
באמצעות יועצי המעוף ניתן לקבל הכוונה למימון מקרנות ייעודיות לטובת השקעה או לטובת הון חוזר וכן לממש את חלופות המימון המתאימות ביותר לעסק כדי להוציא לפועל את הפעילות המתוכננת.