שאלות ותשובות - סיוע במימון התאמות לעסק

הסיוע ניתן באמצעות החזר הוצאות ונועד לסייע בביצוע התאמות, פיזיות או טכנולוגיות, כדי שניתן יהיה להמשיך ולהפעיל את העסק, ולחזור לשגרה.

*בכל סתירה בין מסמך זה להוראת תקנון תכניות הסיוע - מענקים לעסקים, יגבר התקנון.

איך ניתן לדעת האם אני זכאי/ת לקבל את המענק?
כל עסק כהגדרתו בסעיף 2.16 לתקנון שרותי הסיוע של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים זכאי להגיש בקשה למענק.

מהו גובה המענק המקסימלי?
היקף המענק הוא 50% מגובה ההוצאות ועד לתקרה של 5,000 ₪ כולל מע"מ לעסק. 

עבור אלו התאמות ניתן לדרוש את המענק?
ניתן לדרוש את המענק עבור התאמות מבנה ורכישת ריהוט שנועדו להתמודדות עם השלכות נגיף הקורונה (כגון מחיצות) או עבור הקמה או שדרוג של פלטפורמה למסחר מקוון, לרבות אפשרות סליקה, שילוח והוצאות נוספות אשר יאפשרו לעסק להמשיך ולתת שירות מרחוק.

רכשתי ציוד מגן שנדרש על פי הנחיות משרד הבריאות כגון מסכות וחומרי חיטוי, האם ניתן להגיש את החשבוניות הללו כחלק מדרישת המענק?
לא. לא ניתן להגיש חשבוניות עבור ציוד מתכלה.

מהו תהליך הגשת הבקשה למענק?
התהליך מתחלק לשני שלבים עיקריים: 
  • שלב 1 - יש למלא טופס זכאות באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ובסיומו תקבל/י הודעה על "אישור הגשת בקשה זכאות למענק" – שלב זה הסתיים בעקבות מיצוי מלא של התקציב, לא ניתן להגיש בקשות זכאות חדשות.
  • שלב 2 - לאחר ביצוע ההתאמות בעסק יש להגיש בקשה לקבלת המענק באמצעות טופס דרישת תשלום ייעודי באתר הסוכנות. שים/י לב! ניתן להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד יש לרכז את כל התשלומים בגין ההתאמות ולהעביר דרישת תשלום מרוכזת.
מה תאריך החשבונית אשר ניתן להגיש במסגרת המענק?
ניתן יהיה להגיש דרישת תשלום עבור חשבוניות/קבלות עבור מוצרים או שירותים שהתקבלו החל ממועד פרסום התכנית (14/6/2020) ואילך וזאת למעט הוצאות עבור התקנת מחיצות שבעניינן ניתן לצרף חשבונית/קבלה שתאריכן החל מ- 19/4/2020.
הבהרה: חשבוניות שהונפקו אחרי פרסום התוכנית עבור מוצרים או שירותים שהתקבלו לפני ה-14.6.2020 לא יאושרו.

מה צריך שיהיה רשום על החשבוניות / קבלות שמצורפות לבקשת המענק?
צריך שהחשבונית / קבלה תכיל את הפרטים הבאים: מספר חשבונית / קבלה, מספר זיהוי של מפיק החשבונית / קבלה, שם העסק, תאריך החשבונית / קבלה, פירוט השירות / ציוד שנרכש.

אילו מסמכים בנוסף לחשבוניות צריך לצרף?
המסמכים הנדרשים הם: תעודה מזהה – עפ"י סוג העסק, אישור ניכוי מס במקור בתוקף, אישור ניהול ספרים בתוקף ואישור ניהול חשבון  בנק/המחאה (צ'ק)מבוטלת על שם העסק/בעל העסק. מלכ"רים נדרשים להציג גם אישור ניהול תקין.

ראיתי שסכום המענק המקסימלי הוא 5,000 ₪ כולל מע"מ, והגשתי בקשה על סכום נמוך יותר. האם ניתן להגיש בקשה נוספת על ההפרש?
לא. ניתן להגיש את הבקשה פעם אחת בלבד.