מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים – תקופת משבר הקורונה

בעקבות התפרצות נגיף הקורונה והשינוי במצב המשק, בנתה הסוכנות מדד ייעודי הבוחן את ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים בתקופת המשבר.

רקע:

על מנת לעורר את המודעות ולעודד את התחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, במיוחד בתקופת משבר הקורונה, מפרסמת הסוכנות מדד המגדיר את רמת הידידותיות של בנקים לעסקים קטנים ובינוניים. 

מתודולוגיה:

בניגוד למדד הקבוע שמפרסמת הסוכנות המתבסס ברובו על הנתונים הפיננסים המפורסמים על ידי הבנקים, המדד הנוכחי מתבסס על סקר עסקים אשר בוצע בין התאריכים 23/4/2020 ועד ל- 17/5/2020. 

הסקר בחן את הנושאים הבאים: 

 1. שיעור בקשות ההלוואה שאושרו על ידי הבנקים
 2. המידה בה היה הבנק קשוב לצרכי העסק
 3. המידה בה הבנק לא הערים קשיים
 4. היקף האשראי שאושר על ידי הבנק
 5. עלות האשראי

הדירוג הסופי משקלל את חמשת הפרמטרים הבאים:

 1. שיעור אישור בקשות הלוואה (30%)
 2. המידה בה הבנק היה קשוב לצרכי העסק (20%)
 3. המידה בה הבנק לא הערים קשיים (20%)
 4. שיעור האשראי שניתן (15%)
 5. עלות האשראי (15%)

תוצאות המדד - מאי 2020

 1. דיסקונט
 2. הבינלאומי*
 3. מזרחי-טפחות
 4. הפועלים
 5. מרכנתיל
 6. לאומי
*כולל בנק אוצר החייל

לפירוט המדד המלא: