בקשה לקבלת מידע (RFI)

בקשה לקבלת מידע על מיזמים לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, פונה בזאת לקבלת מידע (RFI) על מיזמים לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה לקבלת מידע.

במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה וכחלק מהתכנית הכלכלית של הממשלה לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מהמשבר, בוחנת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (להלן: "הסוכנות") את האפשרות לתמוך במיזמים שנועדו לסייע לעסקים קטנים ובינוניים להתמודד עם הפגיעה הכלכלית שנגרמה להם עקב המשבר. 

בכוונת הסוכנות לפרסם קול קורא להגשת בקשות להשתתפות לסיוע במיזמים שמטרתם לסייע לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו בעקבות המשבר.

על מנת לגבש את הקול הקורא בצורה מיטבית, פונה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לקבל מידע על מיזמים היכולים לסייע לעסקים הקטנים והבינוניים להתמודד עם המשבר.


את ההתייחסות בכתב בלבד ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל: 
Meizamim-SBA@economy.gov.il עד לתאריך: 12.5.2020.

לשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתובת הדוא"ל: Meizamim-SBA@economy.gov.il