דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
הרינו להודיעכם כי בשל צרכים מקצועיים בהרחבת המאגר, הוחלט לעדכן את תנאי הסף הנדרשים מהיועצים ומהמרצים וכי כעת יכולים לגשת גם מי שעומדים בתנאים הבאים (וזאת בנוסף למי שעומדים בתנאי הסף שפורסמו):

למאגר היועצים יוכלו להצטרף גם מי שעומדים בתנאים הבאים במצטבר: 

  1. בעלי ניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחום ההתמחות המבוקש במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה. 
  2. בעלי ניסיון מוכח בייעוץ בתחום ההתמחות המבוקש (בכל התחומים למעט שיווק דיגיטלי) בהיקף של 30 לקוחות לפחות במהלך 7 השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה, וזאת במידה ויש התמחות אחת. במידה ויש 2 התמחויות ומעלה, יש להוכיח 10 לקוחות בכל תחום התמחות נוסף (במידה ומגישים 3 התמחויות אזי יש צורך להוכיח 50 לקוחות סה"כ). 
  3. כאשר מדובר בתחום השיווק הדיגיטלי, הניסיון הנדרש בייעוץ הוא: בעלי ניסיון מקצועי של 5 שנים בתחום השיווק הדיגיטלי והוכחת ניסיון בייעוץ למינימום 25 לקוחות.

למאגר המרצים יוכלו להצטרף גם מי שעומדים בתנאי הבא, כתחליף לתנאי של תואר אקדמי בלבד. 

  1. בכל תחומי ההתמחות למעט שיווק דיגיטלי - בעלי ניסיון מקצועי רלוונטי של 3 שנים בתחום ההתמחות ב 7 שנים האחרונות במסגרת ארגון או פרויקט. 
  2. בתחום השיווק הדיגיטלי - בעלי 150 שעות ניסיון במתן הדרכות בתחום השיווק הדיגיטלי במהלך 5 השנים האחרונות, כאשר כל הדרכה ניתנה ללפחות 10 משתתפים.   

כל יתר התנאים והחלופות נותרים ללא שינוי. 

לצפייה בנוסח תנאי הסף המתוקן בקול הקורא >>