מדיניות ומידע

 

אודות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות מייצגת את מגזר העסקים הקטנים והבינוניים ופועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבורם.

לפרטים נוספים

המדיניות של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

כחלק מהגדרת המדיניות שלה ניסחה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים את החזון, את מטרות העל ואת הצהרת הכוונות שלה.

לפרטים נוספים

חוק מוסר התשלומים

חוק מוסר התשלומים שיזמה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אושר בכנסת.

לפרטים נוספים

חוק מע"מ על בסיס מזומן

עסקים קטנים יכולים לדווח מע"מ ולהפיק חשבונית מס רק לאחר קבלת התמורה.

לפרטים נוספים

מחקרים וסקירות

מחקרים, סקירות ודוחות על מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל​​​​​.

לפרטים נוספים

נהלים והוראות מנכ"ל

הוראות המנכ"ל הן הנהלים הפנימיים שעל פיהם מנהל המשרד את התוכניות והפעילויות שלו.​

לפרטים נוספים