מדד עשיית עסקים ברשויות המקומיות

מדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות בודק עד כמה מדיניות הרשות תורמת לסביבה עסקית ידידותית לעסקים
קטנים. המדד מדרג את 50 הרשויות עם מספר העסקים הרב ביותר לפי שלושה פרמטרים שנבדקו:

קרא עוד

קרא עוד

קרא עוד

שביעות רצון: בודק את שביעות רצון העסקים ממדיניות הרשות בנושאים הבאים:

  • שירותים לעסק
  • הסדרה ואכיפה
  • גביה ותשלומים
  • קידום עסקים

שביעות הרצון נמדדה באמצעות סקר בקרב 42 עסקים לפחות בכל רשות.

מדד סבסוד הארנונה: בודק את היחס בין ארנונה למגורים (A) לבין ארנונה לעסקים (B) ברשות וכן את היחס בין ממוצע הארנונה לעסקים ב-50 הרשויות (C) לבין הארנונה לעסקים ברשות (B), עפ"י הנוסחה הבאה:

נגישות המידע: בודק את אתרי האינטרנט של הרשויות, את איכות המידע לעסקים והיקפו, נוחות השימוש באתר, וכן מגוון הפעולות שניתן לבצע בו.

דירוג הישובים
מעל 150,000 תושבים

שם הרשות דירוג
1
2
3
4
5
6
שם הרשות דירוג
7
8
9
10
11
12

דירוג הישובים
150,000 –50,000 תושבים

שם הרשות דירוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
שם הרשות דירוג
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

דירוג ישובים עד
50,000 תושבים

שם הרשות דירוג
1
2
3
4
5
6
7
8
9
שם הרשות דירוג
10
11
12
13
14
15
16
17

שימושי המדד

המדד הוא כלי עבודה עבור הרשות המקומית ומסייע לה בניתוח ביצועיה ובשיפור המדיניות הכלכלית שלה. המדד מאפשר הסתכלות מעמיקה על איכות תהליך רישוי עסקים, על רמת השירות של הרשויות לעסקים, על איכות ההסדרה והאכיפה, על יעילות תהליך הגביה והתשלומים ועל פעולות הרשות לקידום עסקים. ניתן לראות פירוט של הדירוג על ידי לחיצה על שם הרשות המקומית הרצויה.


משתנה
דירוג
נגישות למידע
מדד ארנונה
שביעות רצון
רישוי עסק
שירותים
גבייה תשלומים ושילוט
פיקוח ואכיפה
קידום עסקים
דירוג סופי
ציון