הגשת דרישת תשלום למימון תשתית אינטרנט בסיב אופטי

לתשומת לבכם, טופס דרישת התשלום הינו השלב השני בתהליך והגשתו אפשרית רק לאחר הגשה ואישור של בקשת הזכאות.

הגשת בקשת הזכאות בשלב הראשון


חשוב לקרוא את כל המידע המפורט להלן לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס הממוקם בתחתית עמוד זה.

מהו גובה הסיוע?

מענק של 1000 ₪ (כולל מע"מ) עבור חיבור העסק לתשתית אינטרנט של סיב אופטי.

עבור אילו הוצאות ניתן לבקש החזר?

המענק יינתן עבור חיבור לתשתית סיב אופטי, בשמו הטכני חיבור FTTH, בעלות חודשית שאינה עולה על 250 ₪ (כולל מע"מ).

עד מתי ניתן להגיש את דרישת התשלום?

ניתן להגיש את דרישת התשלום עד לתאריך ה-1.11.2020. 

מסמכים שיש לצרף לדרישת התשלום

 • יש לצרף אסמכתא (חשבונית מס או קבלה) המעידה על חיבור העסק לתשתית סיבים אופטיים בעלות חודשית שאיננה עולה על 250 ₪ בחודש (כולל מע"מ). ניתן לצרף אסמכתאות שתאריך הנפקתן הוא החל מ- 1.4.2020 ואילך.
 • תעודת מזהה ע"פ אופי העסק (תעודת עוסק מורשה/פטור, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים  
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום של המחאה (צ'ק) מבוטלת
 • לארגונים ללא כוונת רווח – אישור ניהול תקין בתוקף

מה עוד חשוב לדעת?

על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם באופן מהיר ויעיל, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
 • נא לסרוק את המסמכים בצורה ברורה - מסמכים מטושטשים עלולים להיפסל
 • יש לסרוק כל מסמך לקובץ נפרד
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים בלבד
 • במידה והחשבונית המצורפת מכילה מספר פריטים ורק חלקם רלוונטיים לצורך הגשת החשבונית – יש לציין זאת
 • כל עסק יוכל להגיש דרישת תשלום פעם אחת בלבד

הגשתי את דרישת התשלום. מה הלאה?

 • לאחר הגשת דרישת התשלום, המסמכים יועברו לבדיקה.
 • במידה ודרישת התשלום תקינה, התשלום יועבר לעסק תוך 10 ימי עסקים מיום אישור דרישת התשלום.
 • במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תתקבל מאתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים. 
 • לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לדרישת התשלום. 

שאלות והבהרות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות לעיל לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס

טופס הגשת דרישת תשלום למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/עסק FTTH

פרטי בעל העסק / נציג העסק

קבלת קוד זיהוי באמצעות