הגשת דרישת תשלום למימון התאמות לשגרת הקורונה

לתשומת לבכם, טופס דרישת התשלום הינו השלב השני בתהליך והגשתו אפשרית רק עבור מי שהגיש בעבר טופס לבקשת זכאות.

חשוב לקרוא את כל המידע המפורט להלן לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס הממוקם בתחתית עמוד זה.

הודעה על יתרת התקציב בתוכנית: 

בהתאם לסעיף 2.4.5 בתקנון התכנית סיוע למימון התאמות לעסקים בעקבות נגיף קורונה, אנו מעדכנים כי נכון לתאריך 06.10.2020 יתרת התקציב של התכנית הנה בסך 8,834,384 מיליון ₪.
החל מתאריך 06.10.2020 כלל ההרשאות התקציביות שטרם הוגשו בגינן דרישות תשלום מבוטלות ממועד זה ועד לתאריך 01.11.2020 התשלום יינתן בהתאם לסדר קליטת דרישות התשלום ובכפוף ליתרה תקציבית במועד בדיקת הדרישה.

הגשת דרישת התשלום בעמוד זה אפשרית רק עבור מי שהגיש בעבר טופס בקשת זכאות בשלב הראשון - שימו לב, שלב הגשת הבקשות הסתיים ולא ניתן להגיש בקשות זכאות חדשות.

מהו גובה הסיוע?

השתתפות ב50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ₪ (כולל מע"מ)

עבור אילו הוצאות ניתן לבקש החזר?

ניתן להציג חשבוניות ו/או קבלות עבור: ביצוע התאמות מבנה וריהוט, שדרוג והקמת אתר אינטרנט לרבות אפשרות סליקה, הקמת תשתית לשילוח, פרסום ושיווק דיגיטלי והוצאות נוספות אשר יאפשרו לעסק להמשיך ולתת שירות מרחוק.

עד מתי ניתן להגיש את דרישת התשלום?

 • עסקים אשר שוריין עבורם תקציב בשלב בקשת הזכאות, יוכלו להגיש את דרישת התשלום עד לתאריך ה-5.10.2020. לאחר תאריך זה שריון התקציב יפוג.
 • דרישות תשלום ללא שריון תקציב ניתן להגיש עד לתאריך 1.11.2020 - דרישות אלה יבדקו לפי סדר הגעתן ובהתאם ליתרת התקציב. לתשומת לבכם, בדיקת בקשות אלו צפויה להתחיל בתחילת אוקטובר.

אילו מסמכים נדרש לצרף לדרישת התשלום?

 • חשבוניות מס או קבלות על ההוצאות שעבורן מוגשת הבקשה - ניתן לצרף אסמכתאות שתאריך הנפקתן הוא החל מ- 14.6.2020 ואילך, למעט עבור מחיצות, עבורן ניתן להגיש אסמכתאות מתאריך 19.4.2020 ואילך
 • תעודת מזהה ע"פ אופי העסק (תעודת עוסק מורשה/פטור, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים  
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף - ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום של המחאה (צ'ק) מבוטלת
 • לארגונים ללא כוונת רווח – אישור ניהול תקין בתוקף

מה עוד חשוב לדעת?

על מנת שנוכל לטפל בבקשתך באופן מהיר ויעיל, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:
 • נא לוודא שאיכות המסמכים המצורפים טובה. מסמכים לא קריאים ייפסלו
 • כל מסמך יש לסרוק בקובץ נפרד
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים בלבד
 • במידה והחשבונית המצורפת מכילה מספר פריטים ורק חלקם רלוונטיים לצורך דרישת התשלום – יש לציין זאת.
 • כל עסק יוכל להגיש דרישת תשלום פעם אחת בלבד - יש לרכז את כל האסמכתאות בגין ההתאמות ולהעביר דרישת תשלום מרוכזת
 • ניתן לצרף עד 10 חשבוניות ו/או קבלות
 • ניתן לצרף חשבוניות ו/או קבלות בסכום של לכל הפחות 100 ₪

הגשתי את דרישת התשלום. מה הלאה?

 • לאחר הגשת דרישת התשלום, המסמכים יועברו לבדיקה
 • במידה ודרישת התשלום תקינה, התשלום יועבר לעסק תוך 10 ימי עסקים מיום אישור דרישת התשלום.
 • במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תתקבל מאתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים. 
 • לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לדרישת התשלום. 
שאלות והבהרות

נא לקרוא בעיון את ההנחיות לעיל לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס

טופס הגשת דרישת תשלום למימון התאמות בעקבות נגיף הקורונה

פרטי בעל העסק / נציג העסק

קבלת קוד זיהוי באמצעות