הגשת דרישת תשלום למימון התאמות לשגרת הקורונה

לתשומת לבכם, טופס דרישת התשלום הינו השלב השלישי בתהליך והגשתו אפשרית רק עבור מי שקיבל זכאות (שלב 1) וביצע שיחה עם נציג מעוף (שלב 2)

חשוב לקרוא את כל המידע המפורט להלן לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס הממוקם בתחתית עמוד זה.

מהו גובה הסיוע?

השתתפות ב50% מסך ההוצאות ועד לתקרה של 5000 ₪ (כולל מע"מ)

עבור אילו הוצאות ניתן לבקש החזר?

ניתן להציג חשבוניות ו/או קבלות עבור: שדרוג והקמת אתר אינטרנט, פרסום ושיווק דיגיטלי, הקמת תשתית לשילוח, ביצוע התאמות מבנה וריהוט, והוצאות נוספות אשר יאפשרו לעסק להמשיך ולתת שירות מרחוק. לצפייה ברשימת הקווים המנחים להוצאות מאושרות - לחצו כאן.

עד מתי ניתן להגיש את דרישת התשלום?

ניתן להגיש את דרישת התשלום בתוך 90 יום ממועד קבלת הזכאות. הקפידו להגיש בזמן מכיוון שלאחר מכן הזכאות תפוג.

אילו מסמכים נדרש לצרף לדרישת התשלום?

 • חשבוניות מס או קבלות על ההוצאות שעבורן מוגשת הבקשה. ניתן לדרוש החזר רק עבור הוצאות שנעשו לאחר מועד בקשת הזכאות. 
 • שימו לב: אטסי (ETSY) אינם מנפיקים חשבוניות ולכן יש לסרוק ולצרף יחד מסמך של פירוט הפעילות העסקית באטסי + אישור תשלום/זיכוי בכרטיס האשראי
 • תעודה מזהה ע"פ אופי העסק (תעודת עוסק מורשה/פטור, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף ל-60 יום לפחות- ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף ל-60 יום לפחות- ניתן להוריד את המסמך באתר רשות המיסים
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום של המחאה (צ'ק) מבוטלת
 • לארגונים ללא כוונת רווח – אישור ניהול תקין בתוקף

מה עוד חשוב לדעת?

על מנת שנוכל לטפל בבקשתך באופן מהיר ויעיל, חשוב להקפיד על הכללים הבאים:

 • נא לוודא שאיכות המסמכים המצורפים טובה. שהקובץ לא חתוך ולא מסובב. מסמכים לא קריאים ייפסלו
 • כל מסמך יש לסרוק בקובץ נפרד
 • יש לצרף מסמכים רלוונטיים בלבד
 • במידה והחשבונית המצורפת מכילה מספר פריטים ורק חלקם רלוונטיים לצורך דרישת התשלום – יש לציין זאת
 • כל עסק יוכל להגיש דרישת תשלום פעם אחת בלבד - יש לרכז את כל האסמכתאות ולהעביר דרישת תשלום מרוכזת
 • ניתן לצרף עד 10 חשבוניות ו/או קבלות
  ניתן לצרף חשבוניות ו/או קבלות בסכום של לכל הפחות 100 ₪

הגשתי את דרישת התשלום. מה הלאה?

 • לאחר הגשת דרישת התשלום, המסמכים יועברו לבדיקה
 • במידה ודרישת התשלום תקינה, התשלום יועבר לעסק. תנאי התשלום הם שוטף +30 מיום אישור דרישת התשלום
 • במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תישלח אליכם הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים
 • לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לדרישת התשלום. יש לבצע את התיקונים בתוך 10 ימי עסקים
שאלות והבהרות

 


נא לקרוא בעיון את ההנחיות לעיל לפני הזנת הפרטים והמסמכים בטופס

טופס דרישת תשלום למימון מסחר מקוון והתאמות בעקבות נגיף הקורונה

פרטי בעל העסק / נציג העסק

קבלת קוד זיהוי באמצעות