טופס דיווח של רשויות מקומיות על מתן הנחה בארנונה

נציגי רשויות מקומיות, אנא מלאו טופס זה להגשת דיווח על מתן הנחה בארנונה לעסקים.

טופס בקשת שיפוי לרשות מרשות מקומית
קבלת קוד זיהוי באמצעות