מדריך להנגשת העסק

הנגישו את העסק שלכם: סדרה של חוקים ותקנות מחייבים מעתה את כל העסקים שנותנים שירות לציבור להנגיש את המקומות ואת השירות שהם נותנים לאנשים עם מוגבלות.

​​אם יש לכם חנות או עסק קטן ששטחו עד 100 מ"ר או בית אוכל ששטח הישיבה בו הוא עד 25 מ"ר, עליכם להנגיש את העסק שלכם.

סדרה של חוקים ותקנות מחייבים מעתה את כל העסקים שנותנים שירות לציבור להנגיש את המקומות ואת השירות שהם נותנים לאנשים עם מוגבלות. 

מדריך להנגשת עסקים קטנים

מדריך 8 הצעדים להנגשת העסק מיועד לבעלי עסק קטן או חנות ויסייע לכם לבדוק האם העסק שלכם נגיש ולהבין מה נדרש מכם כדי להנגיש אותו.

​סרט נגישות עסקים ​קטנים

סרטון הסבר על נגישות - בסרטו נחשפים לאנשים עם מוגבלות שמבקרים בעסקים קטנים במקום מגוריהם ומסבירים לבעלי העסקים מדוע חשוב שינגישו את החנויות לאנשים עם מוגבלויות. 

טופס לבדיקת נגישות בחנויות קטנות