האם כדאי להקים עסק?

בעולם העסקי רבים שואלים עצמם מהי הכדאיות בפתיחת עסק. המאמר נכתב ע"י מנהל ליווי עסקי במעוף.

​​​​מהי הכדאיות בפתיחת עסק ועל מה לשים דגש באם מחליטים להקים. ​ולאלו דברים צריך לשים לב?

לפני שעומדים להקים עסק חדש יש לקחת את הרעיון/המיזם ולתרגמו לפרמטרים פיננסים על מנת לבחון את כדאיות פתיחת העסק. יש לזכור כי כל עסק הינו כדאי בתנאים מסוימים ולא כדאי בתנאים אחרים.

הוצאות ההקמה - 

צריכות לכסות את כל העלויות של העסק עד שהשקל הראשון נכנס, וכן לקחת בחשבון מראש את ההון הנדרש לכיסוי הפער הכספי המצטבר מהחודשים שבהם העסק בד"כ מוציא יותר ממה שהוא מכניס. 
הפרמטרים הפיננסים אותם יש לבחון הם:
​ 

סכום ההשקעה בעסק –

סכום ההשקעה כולל מרכיבים כגון:  ריהוט וציוד, שיפוץ מקום העסק, מלאי ראשוני, הון חוזר – הכוונה לסך הוצאות תפעוליות לחודשיים – שלושה ראשונים – אלו חודשים של ביסוס העסק ומיעוט הכנסות ולכן יש לקחת בחשבון מימון של סך הוצאות תפעול לחודשים אלו. לאחר שהערכנו את סכום ההשקעה – יש להעריך את אופן מימון ההשקעה – האם בעזרת הון עצמי ("כסף מהבית") או מימון – הלוואות. ככלל, רצוי שלפחות 20% מסכום ההשקעה יהיה בעזרת הון עצמי והיתר בעזרת הלוואות. עדיף שלא לשים את כל החסכונות האישיים בעסק  ויש לשמור קצת כסף בצד ל"יום סגריר".

הוצאות תפעול –

הוצאות התפעול הינן הוצאות קבועות שלא קשורות ישירות להכנסות. הוצאות התפעול בעסק כוללות: ארנונה, חשמל, מים, שכירות, הוצאות בגין רואה חשבון/הנהלת חשבונות, אחזקת רכב, פחת, פרסום וכו'.

שיעור הרווח הגולמי –  

רווח גולמי הכוונה היא לרווח הישיר כתוצאה מהמכירה. לדוגמא אם אני מוכר חולצות ב-150 ₪ וקניתי אותן ב-50 ₪ לחולצה, הרי שהרווח הגולמי הינו 150-50=100 ₪.
שיעור רווח גולמי: הכוונה היא מהו אחוז הרווח מההכנסה.
מחושב באופן הבא: רווח גולמי/מכירות=שיעור רווח גולמי.
על פי הדוגמא הקודמת, שיעור הרווח הגולמי יהיה: 100/150=67%. אומדן שיעור הרווח הגולמי רלוונטי לצורך אומדן כדאיות הקמת העסק.

​נקודת איזון -  

לאחר שהערכנו את הפרמטרים הנ"ל, נרצה להעריך מהי נקודת האיזון של העסק, הכוונה לסך הכנסות חודשיות שמתחתיו העסק יפסיד ומעליו העסק יתחיל להרוויח. חישוב נקודת האיזון יתבצע באופן הבא:
סך הוצאות התפעול החודשיות/שיעור רווח גולמי= הכנסות בנקודת האיזון
כלומר, אם שיעור הרווח הגולמי הינו 67%, וסך הוצאות התפעול הינן 7,000 ₪ בחודש, נקודת האיזון תחושב באופן הבא:  67% / 7000  = 10,448 ₪
כלומר, אם נמכור ב-10,448 ₪ בחודש – העסק לא ירוויח ולא יפסיד
אם נמכור פחות – העסק יפסיד. כל מה שנמכור מעל נקודת האיזון– נתחיל להרוויח.

חישוב הכנסות בנקודת האיזון חשובה מבחינת הצפי שלנו לכדאיות פתיחת העסק ומבחינת המטרות והיעדים החודשיים שנציב לקראת פתיחת העסק.

יש לקחת בחשבון כי הדוגמה הינה פשטנית לעסק המוכר מוצרים, יש גם עסקים המוכרים שירותים וכמובן שהמציאות עשויה להיות מורכבת יותר.

ובכל מקרה באם יש לכם רעיון לפתיחת עסק חדש או אתם בעלי עסק קיים או כל יוזמה אחרת בצעו את הפעולות הבאות:


כצעד ראשון הגיעו לסניף המעוף​ הקרוב לפגישת יעוץ על מנת לבחון את הרעיון היזמי.
הצעד השני הוא ללמוד מיומנויות ניהול דרך הקורסים שמתבצעים בסניפי המעוף​, הלימודים יעזרו לכם להבין דברים מזווית של מנהל עסק שדואג לשיווק, למימון, לטיפול בלקוחות, להקמת מבנה עסקי נכון לכל הפעילות ושאר הדברים הנחוצים לפעילות תקינה של עסק.​ 

המאמר נכתב ע"י מנהל ליווי עסקי במעוף.​