עידוד רכש מקומי ממוסדות עוגן בשיתוף הרשות המקומית

עידוד הכלכלה המקומית באמצעות חיזוק העסקים המקומיים, הגדלת הרווחיות ויצירת מקומות תעסוקה נוספים.

מטרת הפרויקט הינה לעודד את הכלכלה המקומית באמצעות פעילות משותפת של הרשות המקומית, מוסדות עוגן ומערך מעוף בנושאים הבאים​:
  • קיום כנסים אזוריים עם מוסדות עוגן משמעותיים
  • חשיפת העסקים הקטנים והבינוניים להזדמנויות עסקיות במוסדות עוגן באזור או אצל ספקי המשנה שלהם
  • קליטת העסקים המקומיים כספקים עבור מוסדות העוגן

תוצרים צפויים בפרויקט

  • שיפור רווחיות, יעילות ואיכות העסקים תוך הטמעת תקינה ותהלכי עבודה משופרים כחלק מעמידה בדרישות הרכש של מוסדות העוגן
  • תקציבי רכש של מוסדות עוגן אזוריים, יופנו גם לכיוון עסקים קטנים ובינוניים באזור ויתנו להם הזדמנות לגדול ולבסס את עסקיהם
  • חשיפת העסקים הקטנים והבינוניים באזור להזדמנויות בתחומי הרכש
  • מערך מעוף יפעל כפלטפורמה לליווי ופיתוח יכולות העסקים וחיבורם לארגונים מובילים​

פירוט הסיוע ועלויות

  • אופי הפעילות – כנס קיום וארגון כנסי הזדמנויות בשיתוף הרשות המקומית
  • עלות מוערכת – 45,000 ₪ לכל כנס
  • מימון – השתתפות של הסוכנות בסכום של עד 45,000 ₪ לכל כנס​

איך מצטרפים

הרישום לתוכנית הסתיים. התוכנית פעילה במחזורים קיימים בלבד.

המסלול מופעל באמצעות מערך מעוף בהתאם לסעיף "פרויקטים עם הרשויות המקומיות" בתקנון שירותי הסיוע​​.​