פיתוח וקידום מרחבים עסקיים ברשויות

פיתוח וקידום העסקים הפועלים במרכזים מסחריים ותיקים באמצעות ליווי מקצועי והקמת מנהלת עסקים למרכז המסחרי.

​​​מטרת הפרויקט לאפשר גיבוש ויישום תוכנית מקיפה לפיתוח המרחב העסקי והבטחת הפעלת התוכנית באמצעות הקמת מנהלת שתקדם את המשך הפיתוח והשיפור של המרחב לטווח הארוך.

אופי הפרויקט

בלא מעט רשויות מקומיות קיימים מרכזים מסחריים שהפעילות המסחרית בהם נמוכה והעסקים הפועלים במקום מתקשים לשרוד. המסלול מאפשר הצמדת יועץ מקצועי בתחום לגיבוש תוכנית אב לפיתוח וקידום המרכז  (שינוי פיזי, שינוי תמהיל העסקים, הכנסת פעילות תרבותית המושכת קהל ועוד), וכן להקמת מנהלת המרכזת את הסוחרים והעסקים במרכז.
המנהלת תהיה אחראית ליישום בפועל של התוכנית, כאשר, הליווי וההשתתפות של הסוכנות במימון הפעלת המנהלת יהיו לשנתיים מתחילת הפרויקט.

פירוט הסיוע ועלויות 

  • אופי הפעילות – הפעלת מנהלת וליווי באמצעות 180 שעות ייעוץ
  • עלות מוערכת – 612,000 ש"ח לשנתיים
  • מימון – השתתפות של הסוכנות בסכום של 315,000 ש"ח לכל מנהלת

איך מצטרפים

הרישום לתוכנית הסתיים. התוכנית פעילה במחזורים קיימים בלבד.

המסלול מופעל באמצעות מערך מעוף בהתאם לסעיף "פרויקטים עם הרשויות המקומיות" בתקנון שירותי הסיוע​​.​