פיתוח הזדמנויות עסקיות לעסקים המקומיים

הפעלת פורום מנהלי רכש של מוסדות עוגן באזור, המשותף לסוכנות לעסקים קטנים באמצעות מעוף ולרשות המקומית במטרה ליצור תהליכים ואמצעים להגדלת ההזדמנויות לעסקים.

​​​מטרת הפורום לשפר את השת”פ בין מנהלי הרכש בארגוני עוגן באזור ולמנף את כוח הקנייה (תקציבי הרכש) המשותף שלהם כדי לעודד ולהצמיח את העסקים הקטנים והבינוניים ולשפר את הכלכלה המקומית באזור.​

אופי הפרויקט

מניסיון שנרכש בשנתיים האחרונות במסגרת פעילות הסוכנות ומערך מעוף, קיים צורך גדול אצל
עסקים קטנים ובינוניים ליצירת הזדמנויות עסקיות חדשות, בעיקר בסיוע להתקשרות כספקים עם חברות וארגונים גדולים באזור פעילותם.

הקמת פורום בהשתתפות נציגי מעוף, הרשות המקומית ומנהלי הרכש במגזר העסקי הבכיר מאפשר יצירת שיח ומחולל תהליכים המקדמים הזדמנויות והעלאת המודעות בקרב מנהלי רכש לשימוש בעסקים מקומיים כספקים ובכך לשיפור הכלכלה המקומית.

מיסוד הפורום הוא החוליה הראשונה בתהליך ובהמשך ניתן לקיים כנסים בהם מחלקות הרכש של החברות
והארגונים הגדולים מנגישות את המידע ודרכי הקשר לעסקים קטנים ובינוניים. 
סגירת המעגל מתקיימת לאחר שהעסק עובר תהליך היערכות ושיפור לצורך קבלתו כספק לחברות גדולות - תהליך שנעשה בליווי צמוד של מערך מעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

פירוט הסיוע ועלויות 

  • אופי הפעילות – הפעלת פורום משותף
  • עלות מוערכת - 50,000 ₪ לשנה
  • מימון – מימון מלא של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

איך מצטרפים

הרישום לתוכנית הסתיים. התוכנית פעילה במחזורים קיימים בלבד.

המסלול מופעל באמצעות מערך מעוף בהתאם לסעיף "פרויקטים עם הרש​ויות המקומיות" בתקנון שירותי הסיוע​​.