פורום לקידום עסקים בשיתוף הרשות המקומית

הקמת פורומים של בעלי עסקים לצורך דיון בסוגיות רלוונטיות לשיפור הכלכלה המקומית וקידום ההדמנויות עסקיות ושיתופי פעולה עסקיים באזור.

​​הפרויקט להקמת פורומים של בעלי עסקים מקומיים פותח כדי לסייע ביצירת תהליכים ואמצעים להגדלת ההזדמנויות העסקיות באזור ולשפר את שיתוף הפעולה בין העסקים הקטנים והבינוניים באזור.​

אופי ומטרות הפעילות בפורומים

  • לימוד משותף של חברי הפורום בנושא ניהול העסק בהיבטים רגולטורים ופיננסים
  • מפגשי חיבור עסקים קטנים ובינוניים (ספקים) עם לקוחות פוטנציאליים
  • פיתוח תכניות אזוריות לקידום העסקים בתחומים השונים, כולל בתחום התיירות
  • להיות פלטפורמה של הכרות ושת"פ בין עסקים לשיווק וביצוע עסקאות משותפות
  • שיתוף מידע על עסקים קטנים ובינוניים (ספקים) מהאזור והיכולות שלהם

פירוט הסיוע ועלויות 

  • אופי הפעילות – קיום מפגשי עסקים מונחים (כ-8 מפגשים בשנה)
  • עלות מוערכת – 44,000 ​₪ לכל כנס
  • מימון – השתתפות של הסוכנות בסכום של עד 44,000 ₪ לכל פורום

איך מצטרפים

הרישום לתוכנית הסתיים. התוכנית פעילה במחזורים קיימים בלבד.

התוכנית מופעלת באמצעות מערך מעוף בהתאם לסעיף "פרויקטים עם הרשויות המקומיות" בתקנון שירותי הסיוע​.