ריכוז יוזמות ורעיונות לסיוע לעסקים שהועלו ע"י חברי קהילת "מקדמים עסקים ברשות המקומית"

 • הקלה על תשלומי החובה השוטפים באמצעות דחיית התשלומים למועד מאוחר יותר. בחלק מהרשויות ניתנו הנחות על שירותים מסויימים
 • הקמת מוקד חירום לעסקים   
 • פתיחת מאגר הספקים של הרשות לעסקים המקומיים והגדלת הרכישה של הרשות מעסקים מקומיים    
 • קמפיינים של הרשות המקומית לעידוד רכש מעסקים מקומיים ע"י התושבים (דוגמה- תחרויות  נושאות פרסים. מימוש הפרס באמצעות רכישה מעסק מקומי העסק יגיש את הוואוצ'ר של הזוכה לרשות עם חשבון ויזוכה ע"י הרשות)
 • מיפוי במערכת Gis של כל העסקים המבצעים משלוחים ועסקים חיוניים והפצת המפה בערוצי הפרסום של הרשות
 • ביטול אגרת הוצאת שולחנות לחודשים הקרובים 
 • נגישות השירות – הקמת טפסים מקוונים לקבלת שירותים ( פניה למח' רישוי וקידום עסקים / בקשות לרישיון עסק /שילוט/ מתקנים ), שרות לעסקים דרך הווטסאפ.
 • הקמת קבוצות משותפות  לרשות ולבעלי העסקים להעלאת פתרונות להתמודדות עם המשבר
 • הקמת קניון וירטואלי לעסקים
 • הקצאת תקציבים של אירועים שבוטלו לטובת העסקים הקטנים
 • הדרכות מקוונות לבעלי עסקים