תשלומים לרשות

רשות מקומית או אזורית יכולה לסייע לבעלי העסקים והיזמים שבתחומה באמצעות גיבוש מנגנוני תשלום המקלים על העסק ושימוש בכלים חדשניים לתשלומים לרשות:

גיבוש מנגנוני הקלות על עסקים חדשים או עסקים בקשיים:

יש תקופות בחיי העסק בהן הוא יימצא במצב פחות יציב מבחינה עסקית: עסקים חדשים שטרם שיצרו מוניטין וקהל לקוחות קבוע, עסקים ותיקים שנקלעו לקשיים, עסקים שנפגעו מעבודות תשתית או ממצב ביטחוני, ועוד.
הפחתה זמנית באגרות ובמיסים המוטלים על העסק מטעם הרשות, יכולים להקל על בהתמודדות עם תקופות קשות ולסייע לעסק להתייצב. 
בנוסף, הרשות יכולה להעניק היתרים זמניים שיכולים לסייע בהתמודדות עם המצב. לדוגמא, הענקת אישור זמני לבית עסק להציב שילוט במקום חריג כך שייראה גם מעבר לעבודות תשתית המסתירות אותו מלקוחות פוטנציאליים. 

יצירת מנגנון בקרה לנושא תשלומים:

עסקים נקלעים לעיתים לקשיים כתוצאה מגורמים שהיו יכולים להימנע, כמו פיגור בתשלומים וצבירת חובות. שליחת התרעות על תשלומים לרשות המקומית, וביצוע בקרה על בעיות חיוב יכולות לסייע לעסק להימנע מהוצאות מיותרות ולעמוד בחובותיו.
מוצע שהרשות תפתח מנגנון בקרה והתרעה על תשלומים של בתי העסק בתחומה. המנגנון יסייע בזיהוי מצבים בהם בית עסק מאחר בביצוע התשלומים השוטפים ויתריע על כך לבית העסק עצמו וכן לגורמי האכיפה ברשות.
מעבר לסיוע שיוענק לבית העסק בהימנעות מצבירת חובות, יכול המנגנון לסייע לרשות לזהות שלבים ראשוניים של קשיים עסקיים ולנקוט בפעולות שיסייעו לעסק להתייצב (לדוגמא סעיף 3.א. לעיל). 

​ביצוע תשלומים באופן מקוון:

ברשויות בהם ביצוע התשלומים מוגבל לסניפי הדואר או לבניין העירייה, יכול הדבר להוות זרז להצטברות חובות בקרב עסקים קטנים בהם בעל העסק נושא בתפקידים רבים, ונמנע ככל הניתן מהיעדרות. 
מנגנוני תשלום מקוונים הם אמצעי נפוץ ביותר, ופיתוח מערכת מאובטחת לתשלומים באמצעות היא עניין פשוט ולא יקר. תשלומים מקוונים צפויים לחסוך לבעלי העסקים זמן, למנוע הצטברות חובות, ולחסוך לרשות המקומית בעלויות הגבייה.​