הסדרה ואכיפה

רשות מקומית או אזורית יכולה לסייע לבעלי העסקים והיזמים שבתחומה באמצעות סנכרון בין גורמי האכיפה השונים. הפירוט הבא יכול לספק את התשובה לתחום זה:

​הקמת שולחן עגול בנושא קידום עסקים ברשות.​

תהליכים רגולטוריים מורכבים בהם מעורבים מספר גורמים, עלולים להסתבך ולייצר חסמים שבעל העסק לא יידע לפתור. סנכרון בין גורמי האכיפה והרגולציה השונים פותר קשיים רבים וחוסך מהעסק תחושה של "טירטור". 

כדי לעשות זאת, מוצע כי אחת לתקופה יתכנסו הגופים הקשורים לרישוי עסקים לדיון בו יוצגו העסקים שהתקשו להתקדם בתהליך הרישוי שלהם ויבחנו את האפשרויות בהן ניתן לסייע בתהליך, ולפתור עיכובים שנובעים מחוסר תיאום בין הגופים השונים.​