שירותים ברשות

רשות מקומית או אזורית יכולה לסייע לבעלי העסקים והיזמים שבתחומה באמצעות מתן שירותים. בסעיפים הבאים תמצאו את הנקודות העיקריות האפשרויות לסיוע:

​​​

חוות דעת מקדמית בשטח:​

רישוי עסק הוא תהליך מורכב המוביל יזמים ובעלי עסקים שנכנסים אליו לחוות חוסר וודאות, בעיקר בכל הנוגע לדרישות בהם יצטרכו לעמוד כדי לקבל את רישיון העסק, החל מאמצעי הכיבוי שיידרש להתקין במקום ועד דרישה לגבי גובה תקרה תקין.
כיום בעל עסק יכול לקבל חוות דעת מקדמית בכתב מגורם הרישוי, ואולם בשלב הביקורת בבית העסק יכולות לצוץ בעיות שלא עלו בעת העיון במסמכים.  
מוצע שהרשות תפעיל מטעמה יועצי רישוי שיספקו חוות דעת ויעוץ הנוגע לרישוי בבית העסק עצמו או במקום בו הוא מתוכנן לקום. היועצים יהיו אנשים הבקיאים בדרישות הגופים המאשרים ובדרישות הרשות ויוכלו להציג בפני היזם את ההנחיות הפרטניות בהן הוא ככל הנראה יצטרך לעמוד, בהתאם לתחום עיסוקו, מיקומו הגיאוגרפי, תקנות הרישוי והשתלבותו האורבנית. 
זיהוי מוקדם של כל אותן ההנחיות, יכולות לסייע ליזם בקבלת החלטות ולמנוע הוצאת כספים מיותרת (במיוחד במקרה בו לא ניתן יהיה לממש לבסוף את פתיחת העסק).

הקמת בסיס נתונים דינמי לגבי העסקים בעיר:

הרשות המקומית יכולה להקים "מפת עסקים" שתשמש למס' מטרות:
  • בסיס נתונים על מרכזי עסקים בעיר שמבטא את המאפיינים התכנוניים של כל אזור ומסייע לעסקים חדשים ששוקלים את מיקומם בתהליך קבלת ההחלטות. 
  • מאגר מידע על העסקים המקומיים ומיקומם שיכול לעודד רכש מקומי, ולהקל על התקשרויות עם עסקים הפועלים בעיר.

עסקים ותעסוקה:

תעסוקה היא אינטרס משותף לרשות המקומית ולעסקים המקומיים שמחפשים עובדים. 
הרשות המקומית יכולה להציע שירות שבו היא תתווך בין תושבם המחפשים עבודה, לבין בתי עסק הפועלים בתחומה ובכך תסייע לשני הצדדים בהשגת צרכיהם.