פתיחת תיק במס הכנסה

​​​מי נדרש לפתוח תיק במס הכנסה?

אדם או תאגיד אשר התחיל לעסוק בעסק (קרי, התחלה בעיסוק המניב הכנסות פירותיות) או במשלח יד.

​​מועד פתיחת התיק

מיד עם תחילת פעילות העסק או תחילת העיסוק במשלח היד ולאחר הרישום במע"מ (משרדי מס הכנסה ומשרדי מע"מ לרוב נמצאים באותו המקום).

​מקום פתיחת התיק

אגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

​אופן פתיחת התיק

יש להודיע בכתב לפקיד השומה באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.

​תיק ניכויים​​​​​​

במידה והעסק מתכוון להעסיק עובדים או משולמים תשלומים אחרים, החייבים בניכוי מס במקור (כגון תשלום שכ"ד), יפתח במקביל תיק ניכויים (התיק נפתח באמצעות טופס פתיחת תיק עבור עצמאי/תאגיד). רישום תיק ניכויים במוסד לביטוח לאומי יתבצע לאחר מכן באופן אוטומטי על ידי משיכת הנתונים ממס הכנסה.

מידע כללי

מידע נוסף על מס הכנסה באתר רשות המסים בישראל