מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (פעימה שלישית)

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ₪), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות.

פתוח
مفتوح

המענק פתוח להגשה רק למסלול המאוחר וכן עבור מי שהגיש בקשה במסלול המיידי ומעוניין לשנות את הבקשה למסלול המאוחר וזאת עד ל-31.1.2021.

סכום המענק:

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪:
גובה מענק גרף
 
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 20 מיליון ₪

מסלול מאוחר – מסלול המיועד לעסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן ושעיקר התקבולים שלהם מתקבלים בשוטף + 30 ומעלה.  

סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (ועד סכום של 400 אלף ₪):
(מחזור מצטבר מרץ-אפריל 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת מרץ-אפריל 2019 (במסלול המאוחר, נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019, ובלבד ששיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ ואפריל 2020 אינה עולה על 60%), באופן הבא:
 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5
מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות: ייקבע באופן הבא:
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות
כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-20 מיליון ₪, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
 • מחזור המכירות של העסק ירד במעל 25% בחודשים מרץ-אפריל 2020 (במסלול המאוחר, מרץ-יוני 2020), לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.
 • עסק שנפתח לפני ה-1.1.2020
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני ה-1.3.2020