מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (פעימה שלישית)

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ₪), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל, כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות.

פתוח
مفتوح

סכום המענק:

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪:
גובה מענק גרף
 
עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 20 מיליון ₪

מסלול מאוחר – מסלול המיועד לעסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן ושעיקר התקבולים שלהם מתקבלים בשוטף + 30 ומעלה.  

סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (ועד סכום של 400 אלף ₪):
(מחזור מצטבר מרץ-אפריל 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזור: נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2020 לעומת מרץ-אפריל 2019 (במסלול המאוחר, נקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ-יוני 2020 לעומת מרץ-יוני 2019, ובלבד ששיעור הירידה במחזור בחודשים מרץ ואפריל 2020 אינה עולה על 60%), באופן הבא:
 • ירידה של 25% עד 40% – 0.1
 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5
מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות: ייקבע באופן הבא:
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות
כאשר מקדם הוצאות קבועות הוא: חיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.
 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-20 מיליון ₪, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
 • מחזור המכירות של העסק ירד במעל 25% בחודשים מרץ-אפריל 2020 (במסלול המאוחר, מרץ-יוני 2020), לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.
 • עסק שנפתח לפני ה-1.1.2020
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני ה-1.3.2020
ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים עד ל-15.9.2020 ובמסלול המאוחר עד 1.11.2020. בהמשך תפתח האפשרות לשנות את מסלול הבקשה, למי שכבר הגישו בקשה עבור מרץ-אפריל 2020.