תכנית סיוע להגדלת הפריון והחדשנות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בתחום המסחר והשירותים

אם החברה או העסק שלכם נמצאים באזור הצפון ועוסקים בתחומי מסחר ושירותים ומעוניינים להגדיל את הפריון של העסק ו/או לקדם תהליכי חדשנות במוצר, בתהליכי ייצור או במודל ארגוני, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מציעה לכם סיוע במימון הוצאות הפרויקט ותוכנית העבודה.

​​​​​​​​​​

פתוח
مفتوح

מהו שווי המענק שמקבלים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים?

סך המענק - עד 500,000 ש"ח

למי מתאימה התוכנית?

  • ​​עסקים הפועלים בתחומי מסחר ושירותים
  • עסקים קטנים ובינוניים הממוקמים במחוז הצפון – בהתאם להגדרות משרד הפנים​

באילו נושאים ניתן הסיוע?

  • ​בתחום הפריון – הסיוע יינתן עבור תהליך עבודה לשיפור הפריון בעסק בהשוואה למצב הקיים ובהתייחסות לענף ולשוק בו העסק פועל.
  • בתחום החדשנות – הסיוע יינתן עבור תהליך חדשנות במוצר, בתהליך ייצור, או בתהליך ארגוני ביחס למצב הקיים בעסק ו/או ביחס לענף בו פועל העסקי.​

מהו היקף הסיוע?

מימון של 50% מסך ההוצאות המוכרות בתוכנית העבודה ועד לתקרה של 500 אלף ₪ ​

מה נדרש לדעת לגבי הגשת בקשה לסיוע?

  • ​​יש להגיש את הבקשות בהתאם לנהלי התוכנית המופרטים בהוראת מנכ"ל  (4.50)באתר משרד הכלכלה והתעשייה.
  • המועד האחרון להגשה הינו: 22.4.2018 
  • ההצעות ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות בנהלי התוכנית.
  • את הבקשות המלאות יש לשלוח לכתובת דוא"ל: esmep@economy.gov.il.​

סיוע בהכנת הבקשה להצעה

בסניפי מעוף​ ניתן לקבל סיוע ו​הכוונה בהגשת הבקשה והכנת תוכנית העבודה.​

יצירת קשר​

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
אשת קשר : אידית ברזני - מנהלת תחום ניהול מענקים 
טלפון : 02-6662370 

​​