תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב

התוכנית מציעה למפעלים קטנים ובינוניים בענפי התעשייה שמקדמים פעילות עיצוב תעשייתי מענק לפיתוח מוצרים חדשים ושדרוג מוצרים קיימים.

פתוח

מהו שווי המענק שמקבלים מהסוכנות לעסקים קטנים?

סך המענק - עד 200,000 ש"ח

​מה מטרת התוכנית?

מטרת התוכנית לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי כדי להגביר את כושר התחרותיות והיצירתיות בפיתוח מוצרים חדשים, שדרוג מוצרים קיימים ו/או עיצוב אריזות חדשות.

למי מתאימה התכנית?

חברות ועסקים בתחום התעשייה המעסיקים עד 100 עובדים.

מתי ניתן להגיש בקשות להרשמה​?

  • התכנית סגורה להגשה.

פירוט הסיוע

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תסייע למפעל במימון תהליכי הפיתוח בהם לנושא העיצוב יש חלק משמעותי ועד לשלב האב טיפוס בנושאים הבאים:
  • ​פיתוח מוצרים או קו מוצרים חדש
  • שדרוג מוצרים קיימים
  • פיתוח אריזות חדשות עד השלב של אב-טיפוס ואשר בתהליכים אלו העיצוב מהווה חלק מהותי

גובה הסיוע ​

מענק בשיעור של  60% מעלות הפיתוח ועד תקרה של 200,000 ש"ח.

יצירת קשר

הסוכנות לעסקים ק​טנים ובינוניים
אשת קשר: אידית ברזני - מנהלת תחום ניהול מענקים 
טלפון: 074-7502426

התוכנית מופעלת בהתאם להוראת מנכ"ל (4.19) - תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב.​​

לוח הטבות BIZנס

לצפייה במגוון הטבות לקידום העסק

​​