דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

למי מתאימה ההלוואה?

  • עסקים קימיים: עסקים בריאים טרם המשבר, הקשיים נבעו מהמשבר, בעלי סיכוי לצאת מהמשבר בזכות ההלוואה
  • עסקים חדשים שהוקמו בין ינואר 2020 ועד ספטמבר 2020 

מהם תנאי ההלוואה?

  • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע
  • אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
  • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה
  • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
  • הליך מזורז לטיפול בבקשה - מקסימום 7 ימי עבודה
  • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

הערות ופרטים נוספים:

  • הגשת הבקשה באמצעות יועץ מאושר בעוגן
  • נדרש קובץ חיתום של האוצר קיים באתר עוגן לפי עוסק מורשה / חברה בע"מ בהתאמה 

יצירת קשר​

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.