הלוואה בערבות מדינה

מסלול מיוחד לעסקים בהתמודדות עם המשבר לקבלת הלוואה בערבות מדינה בהליך מזורז ובשיעור מוגדל של ערבות מדינה.

פתוח

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מציעה לכם לקבל הלוואה בנקאית כדי להתמודד עם הקשיים התזרימיים בעת המשבר בביטחונות נמוכים משמעותית מהנדרש במערכת הבנקאית.

מסלול מיוחד בהליך מזורז להתמודדות עם השפעות של נגיף הקורונה.

הקרן בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של משבר הקורונה במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה. 
המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף.

תנאי ההלוואה - במסלול הקורונה:

 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה
 • ערבות מדינה בשיעור של 85% 
 • ביטחונות עד 10% מגובה ההלוואה
 • צמצום משך בדיקת הבקשה על ידי הבנקים ל-9 ימי עבודה בלבד
 • פטור מתשלום עבור הבדיקה הכלכלית שמשולם לאגף החשב הכללי ע"ס 250 ₪
 • סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם.

יתרונות התוכנית

 • ​ריבית ​שוק נוחה
 • אפשרות להגיש בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה

למי מיועדת הקרן בערבות המדינה?​

 • יזמים, עסקים בעלי מחזור הכנסות עד 100 מיליון ₪
 • תעשיינים, יצואנים, חקלאים, עמותות חברתיות, יהלומנים

ההלוואה ניתנת למטרות שונות

 • הון חוזר
 • השקעה
 • הקמה

אילו מ​סלולים קיימים בתוכנית?

 • ​עסקים בהקמה – גובה הלוואה עד 500,000 ₪, נדרשים לבטחונות של -10%-25%.​
 • עסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון ₪  -​ ​​גובה הלוואה עד 500,000 ₪, נדרשים לעד 25% בטחונות. 
 • עסקים עם מחזור מעל 6.25 מיליון ₪ - גובה ההלוואה עד 8% מהמחזור, נדרשים לעד 25% בטחונות.
 • מסלול השקעות לתעשייה - גובה ההלוואה עד 90% מגובה ההשקעה או עד 15% ממחזור העסק (הנמוך מביניהם), נדרשים לעד 30% בטחונות להלוואה או שעבוד של נכס (ברכישת נכס), פריסת תשלומים של עד 12 שנים.
 • עסקים יצואנים (יצוא בהיקף של לפחות 250 אלף דולר בשנה שקדמה להגשת הבקשה) – גובה ההלוואה עד 12% מהמחזור, נדרשים לעד 25% בטחונות.

מה נדרש לדעת לגבי הגשת בקשה להלוואה?

 • ​יש להגיש את הבקשה לאחד מהגופים המתאמים של הממשלה בקרן אשר מבצעים את בדיקת יכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן הלוואה או שלילת הבקשה (חברת ג'י.אס.אי מחקר אנליטי או למשרד רו"ח עובד בן-דוד)
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים: הבינלאומי/אוצר החייל, לאומי, מזרחי, מרכנתיל .
 • ערבות המדינה ניתנת לבנק. העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים אשר לא היו מקבלים מהבנק הלוואה ללא הערבות.
 • שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ויאושר על ידי ועדת האשראי של הקרן.

טיפים שחשוב לדעת

 • ​אין צורך בייעוץ עסקי חיצוני. ניתן להגיש בקשה באופן עצמאי.
 • בנוגע לשאלות הבהרה לגבי הגשת הבקשה, ניתן להיעזר בגופים המתאמים של הקרן.
 • בסניפי מעוף​ ניתן לקבל סיוע במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה לקרן באמצעות התוכנית ליווי למימון בתעריף מסובסד.

הגשת בקשה להלוואה באופן עצמאי

נית להגיש בקשות להלוואה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן.

הגשת בקשה להלוואה באמצעות מעוף – תכנית ליווי למימון

במסגרת התוכנית תקבלו ליווי צמוד של מומחים בתחום שיבחנו את נתוני העסק, יבצעו בדיקת היתכנות, יסייעו לכם לאתר את מקורות המימון המתאימים ביותר וילמדו אתכם להציג את הפוטנציאל של העסק בצורה שאי אפשר לסרב לה.
בדרך זו תוכלו להגדיל את הסיכויים לקבל מימון ולעשות זאת בזמן קצר.

לוח הטבות BIZנס