הלוואה בערבות מדינה

מעוניינים בהלוואה לפיתוח המיזם או העסק? גם לכם יש הזדמנות לצמוח ולקבל הלוואה בערבות מדינה של עד 500 אלף שקל בהליך קצר וידידותי.

פתוח

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה מציעה לכם הזדמנות לקבל הלוואה בנקאית לפיתוח העסק בביטחונות נמוכים משמעותית מהנדרש במערכת הבנקאית.

אילו הטבות מקבלים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים?

 • ​אין צורך בתשלום לגורמים מתווכים - ניתן להגיש בקשה עצמאית להלוואה ללא תשלום ליועצים באמצעות הגופים המתאמים של הקרן שנבחרו ע"י המדינה.
 • הכנת תוכנית עסקית במעוף – חיסכון של אלפי שקלים בהכנת תוכנית עסקית במעוף בתעריף מסובסד. 

יתרונות התוכנית

 • ​ריבית ​שוק נוחה
 • אפשרות להגיש בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי
 • פריסת תשלומים ל-5 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה

למי מיועדת הקרן בערבות המדינה?​

ההלוואה מיועדת לעסקים קטנים ובינוניים בתחומי פעילות שונים: תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ,תיירות וכדומה.​

ההלוואה ניתנת למטרות שונות:
 • הון חוזר
 • השקעה
 • הקמה

אילו מ​סלולים קיימים בתוכנית?

 • ​עסקים בהקמה – גובה הלוואה עד 500,000 ₪, נדרשים לבטחונות של -10%-25%.​
 • עסקים עם מחזור של עד 6.25 מיליון ₪  -​ ​​נדרשים לעד 25% בטחונות להלוואה של 500,000 ₪ 
 • עסקים עם מחזור מעל 6.25 מיליון ₪ - נדרשים לעד 25% בטחונות להלוואה בגובה 12% -8% מהמחזור.
 • עסקים בינוניים במסלול השקעות לתעשייה - נדרשים לעד 30% בטחונות להלוואה או שעבוד של נכס (ברכישת נכס) בגובה מיליוני שקלים (עד 15% מהמחזור).

מה נדרש לדעת לגבי הגשת הקשה להלוואה?

 • ​יש להגיש את הבקשה לאחד מהגופים המתאמים של הממשלה בקרן אשר מבצעים את בדיקת יכולת ההחזר של העסק וממליצים על מתן הלוואה או שלילת הבקשה (חברת ג'י.אס.אי מחקר אנליטי או למשרד רו"ח עובד בן-דוד)
 • ההלוואות מועמדות באמצעות הבנקים: אוצר החייל, לאומי, מזרחי, מרכנתיל .
 • ערבות המדינה ניתנת לבנק. העמדת הערבות מאפשרת מתן הלוואות לעסקים אשר לא היו מקבלים מהבנק הלוואה ללא הערבות.
 • שיעור הריבית על ההלוואות לפי המסלולים השונים יהיה כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה ויאושר על ידי ועדת האשראי של הקרן.
 • עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 2%-1% מהיקף ההלוואה בהתאם לגודל העסק.

טיפים שחשוב לדעת

 • ​אין צורך בייעוץ עסקי חיצוני. ניתן להגיש בקשה באופן עצמאי.
 • בנוגע לשאלות הבהרה לגבי הגשת הבקשה, ניתן להיעזר בגופים המתאמים של הקרן.
 • בסניפי מעוף​ ניתן לקבל סיוע במילוי הטפסים ובהגשת הבקשה לקרן באמצעות התוכנית ליווי למימון.

איך מצטרפים?

בקשות להלוואה יש להגיש באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן המפורטים להלן:
​​​

חברת ג'י.אס.​אי מחקר אנליטי:

להגשת בקשה באתר: keren.gse.co.il
טלפון: 03-5213030

משרד רו"ח עובד בן דוד:

להגשת בקשה באתר: keren.bdsk.co.il​
טלפון: 03-7787000​