מרכזי עסקים של מעוף

מרכזי העסקים מספקים מקום פיזי לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב הדרכה ותמיכה מקצועית.


יעוץ והכוונה  

סיוע בצמיחה ופיתוח של עסקים לתקופה של עד 18 חודשים, באמצעות השכרת שטחי משרד, מתן שירותי מנהלה, סיוע בשיווק וליווי עסקי.

 

 

 

 

 

 

​​​​​

 

 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  

עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם

מעוף

 

תנאי זכאות ​ו/או דרישות סף

 1. טרם חלפה שנה מיום רישומו במע"מ.
 2. חלפה יותר משנה מיום רישומו במע"מ אך בידיו אישור רו"ח או דוחות מע"מ המראים כי טרם חלפה שנה מיום הצהרה ראשונה על הכנסה כלשהי למע"מ.
 3. עסק שהינו בעל פוטנציאל לגידול מספר העובדים כפי שנקבע ע"י מנהל ליווי עסקי במסגרת פגישת המיפוי העסקי.
 4. העסק עומד בתנאי הזכאות עבור מרכז העסקים הספציפי ככל שיוגדרו ויפורטו במשרד לרבות הגדרת שיוך לאוכלוסייה, גודל העסקים, הענפים וכיו"ב.

פירוט הסיוע

העסק יהיה זכאי לקבלת סל שירותים בסיסי למשך 18 חודשים ממועד סיום תהליך פגישת המיפוי העסקי וכמפורט להלן:

 1. פגישת מיפוי עסקי.
 2. בניית תכנית עסקית.
 3. השכרת שטח משרדי הכולל ריהוט וציוד.
 4. סיוע בשיווק העסק.
 5. ליווי העסק באופן אישי על ידי מנהל/ת המרכז.
 6. שרותי טלפון, אינטרנט ופקס.
 7. עד שלוש שעות בחודש לשימוש בחדר הישיבות.
 8. שירותי משרד הכוללים הקלדת מסמכים, תיאומי פגישות, סיוע בשליחת מסמכים ודיוור.

​השירות ניתן בכפוף לתקנון שירותי הסיוע​.​​​

מרכזי עסקים